SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF:n yhdeksän kuukauden katsaus 2014

2014 lokakuu 15, 13:00 CEST

Tom Johnstone, toimitusjohtaja:
"Kysyntä jäi vuosineljänneksen aikana hieman odotettua pienemmäksi varsinkin Euroopassa ja autoalan liiketoiminnoissamme. Siksi tuotantoa mukautettiin vuosineljänneksen alussa suunniteltua pienemmäksi, mikä vaikutti tuloksiimme mutta varmisti myös varastojemme supistumisen kiinteässä valuutassa laskettuna. Kassavirta, joka ylitti 1,4 miljardia Ruotsin kruunua, oli vahva, ja keskitymme edelleen nettokäyttöpääoman pienentämiseen. Tämä työ tehostuu neljännellä vuosineljänneksellä ja tulevina vuosina, jolloin ryhdymme kohdistettuihin toimiin useilla nettokäyttöpääomaan liittyvillä alueilla.
Saimme edelleen useita merkittäviä tilauksia, toimme markkinoille monia uusia tuotteita ja ilmoitimme myös uuden Global Technical Centre -keskuksen perustamisesta Pohjois-Amerikkaan. Sen valmistuessa ja aloittaessa toimintansa ensi vuoden lopulla suunnittelemamme kahden globaalin tekniikkakeskuksen verkosto maailman jokaisella kolmella pääalueella on valmis.
Ostimme Kaydonin lähes vuosi sitten. Se on kasvanut ja sen tulos on kehittynyt hyvin positiivisesti tämän kaupan jälkeen. Integraatio etenee täysin myynnin ja kustannusten synergiaetuja koskevien suunnitelmiemme mukaisesti.
Toimintamme jatkuu epävarmassa liiketoimintaympäristössä, joka on saattanut viime kuukausina jopa hieman heikentyä Euroopassa. Sinänsä odotamme tuotteittemme kysynnän pysyvän neljännellä vuosineljänneksellä suhteellisesti katsoen ennallaan sekä vuosineljännestasolla että vuositasolla, ja pidämme tuotantomme hieman myyntiä pienempänä varastojen supistamiseksi edelleen.
Kuten olen aiemmin ilmoittanut, jätän vuoden päättyessä toimitusjohtajan tehtäväni. Yhtiön hallitus
on valinnut 1.1.2015 alkaen seuraajakseni Alrik Danielsonin, jonka toivotan lämpimästi tervetulleeksi takaisin SKF:ään." 
Key figures

Q3 2014

Q3 2013

YTD 2014

YTD 2013

Liikevaihto, milj. SEK

17 787

15 623

52 476

47 167

Liikevoitto, milj. SEK

2 073

1 923

6 193

5 240

Käyttökate, %

11,7

12,3

11,8

11,1

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä, %

11,8

12,9

11,8

12,2

Voitto ennen veroja, milj. SEK

1 827

1 717

5 375

4 581

Tilikauden voitto, milj. SEK

1 407

1 165

3 869

3 087

Osakekohtainen tulos, SEK

3,01

2,47

8,27

6,57Liikevaihdon muutos vuositasolla, SEK,

tiliin luettava:


Määrästä

Hinnoista/
valikoim.

Rakenteesta

Valuutan
vaikutus

Yhteensä

Q3 2014


1,9%

1,3%

5,4%

5,3%

13,9%

Vuosi 2014 tähän asti


3,8 %

0,7%

4,7%

2,1%

11,3%


Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman rakenteellisia muutoksia pysyi Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa jokseenkin ennallaan, kasvoi Pohjois-Amerikassa 3 %, Aasiassa 8 % ja Lähi-idässä ja Afrikassa 7 %.
Vuositasolla tuotanto pysyi kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuoteen nähden suunnilleen ennallaan.
Ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman rakenteellisia muutoksia kasvoi Euroopassa 2 %, Pohjois-Amerikassa 3 %, Latinalaisessa Amerikassa 1 %, Aasiassa 11 % ja Lähi-idässä ja Afrikassa 14 %.
Tuotanto kasvoi vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana hieman edellisvuoden tasosta.

Vuoden 2014 neljännen neljänneksen näkymät

Kysyntä verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen

SKF:n tuotteiden ja palveluiden kysynnän uskotaan pysyvän jokseenkin ennallaan sekä konsernin että Euroopan osalta ja kohenevan hieman Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä laskevan hieman Latinalaisessa Amerikassa. Sen odotetaan kasvavan hieman Strategic Industries -yksikössä ja pysyvän suunnilleen ennallaan Regional Sales and Service -yksikössä sekä laskevan hieman autoteollisuusyksikössä.

Kysyntä verrattuna vuoden 2014 kolmanteen neljännekseen
SKF:n tuotteiden ja palveluiden kysynnän uskotaan pysyvän jokseenkin ennallaan sekä konsernin että Euroopan osalta ja kohenevan hieman Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä laskevan hieman Latinalaisessa Amerikassa. Sen odotetaan pysyvän jokseenkin ennallaan Strategic Industries -yksikössä, kasvavan hieman Regional Sales and Service -yksikössä sekä laskevan hieman autoteollisuusyksikössä.

Tuotanto
Tuotannon odotetaan hieman laskevan vuositasolla ja verrattuna kolmanteen vuosineljännekseen.

Göteborg, 15. lokakuuta 2014

Aktiebolaget SKF
(publ)


Puhelinkonferenssi pidetään 15.10. kello 14.00 (CEST), 13.00 (UK), 08.00 (US):
SE: +46 8 5065 3936
UK: +44 203 427 1912
USA: +1 646 254 3364

Kaikki tiedot SKF:n vuoden 2014 yhdeksän ensimmäisen kuukauden tuloksesta ovat saatavana sijoittajasuhteiden verkkosivulla.
investors.skf.com/quarterlyreportingLisätietoja:
Lehdistöpaketti Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Sijoittajasuhteet: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.comAB SKF on velvollinen julkistamaan tässä annetut tiedot osakemarkkinalain ja/tai kaupankäyntiä rahoitusvälineillä koskevan lain nojalla. Tiedot on toimitettu julkaistaviksi 15. lokakuuta 2014 noin kello 13.00.SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com

® SKF on SKF-konsernin omistama rekisteröity tavaramerkki.
™ BeyondZero on SKF-konsernin omistama tavaramerkki.

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (841 KB)

SKF logo