Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Automechanika Frankfurt

September 13 - 17, 2016

Mjesto: Njemačka
Lokacija: 60327 Frankfurt,
Savezna država Hessen

Web-mjesto događaja: http://www.tradefairdates.com/automechanika-M46/Frankfurt.html

SKF logo