Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference

November 07 - 10, 2016

Mjesto: Dubai
Lokacija: Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC)

Web-mjesto događaja: https://www.adipec.com

SKF logo