Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Ugovori o održavanju

Prepustite SKF-u organizaciju plana održavanja strojne opreme

Izrada i izvedba uspješnog programa održavanja strojne opreme može biti ozbiljan izazov. Odgovarajući SKF-ov ugovor o održavanju može to znatno olakšati. 

Najprije se zajedno sa SKF-ovim savjetnicima procijenjuje stanje i razvija plan prilagođen konkretnim postrojenjima, proizvodnji i potrebama poslovanja. Nakon toga možemo pomoći u primjeni i/ili organizaciji plana prema potrebama. Na temelju naše metode optimizacije efikasnosti sredstava (AEO) ugovori o održavanju sa SKF-om na više načina mogu doprinijeti boljoj završnoj bilanci.
SKF logo