Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Adatvédelmi nyilatkozat

Hogyan kezeljük a személyes adatait?

Az SKF komolyan veszi a személyes adatok és az integritás védelmét. Az SKF ügyfeleinek, beszállítóinak és egyéb partnereinek - például az SKF-fel kapcsolatban álló cégeknek vagy hallgatóknak - („Partner”) biztosnak kell lenniük abban, hogy az SKF tiszteletben tartja a magánéletüket, és betartja a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat a személyek beazonosításához szükséges információk („Személyes adatok”) gyűjtése és kezelése során. Az adatvédelemre a jelen dokumentumban rögzített tájékoztatás érvényes, amennyiben az SKF a Személyes adatok gyűjtése során másként nem nyilatkozik.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Az SKF személyes adatokat gyűjthet azoktól a Partnerektől, akik közvetlenül találkoznak egy SKF munkatárssal, meglátogatják az SKF honlapot, megnyitják a hírleveleket, letöltik az SKF anyagokat, vagy használják az SKF termékeit és szolgáltatásait.
Az SKF a Partnerek személyes adatait az alábbi célokból gyűjti össze és dolgozza fel:

  1. Az SKF kötelezettségeinek teljesítése az SKF és a Partner közötti szerződéses viszony keretében vagy annak megkötésekor. 
  2. Az SKF és a Partner közötti hatékony kommunikáció és kapcsolattartás megkönnyítése (Vevőszolgálat). 
  3. Az SKF termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kérdések vagy egyéb kérések kezelése. 
  4. A jogi kötelezettségek betartásának és a szerződésben foglalt megállapodások végrehajtásának biztosítása. 
  5. Az SKF termékek, szolgáltatások, szellemi tulajdonjogok és egyéb ajánlatok adatbiztonságának fenntartása. 
  6. Az értékesítési adatok, valamint a Partner SKF termékekhez és szolgáltatásokhoz való viszonyának elemzése a termékek és szolgáltatások felhasználói élményének és tartalmának javítása érdekében. 
  7. Marketing, felmérések és kommunikáció. 
  8. A felhasználók számára jelszó biztosítása annak érdekében, hogy bizonyos weboldalakhoz hozzáférést kapjanak anélkül, hogy szükség lenne a korábban megadott adatok újbóli beírására a cookie-k használatával. 
  9. Statisztikák összeállítása az SKF weboldalain történő böngészési mintákra és trendekre vonatkozóan, illetve az egyéb alkalmazások vagy szoftverek használatával kapcsolatban.
A személyes adatok harmadik fél részére történő átadása

Az SKF nem adja át a Partner személyes adatait harmadik fél részére, hacsak a fenti célok elérése érdekében az nem feltétlenül szükséges. A személyes adatokat csak abban az esetben bocsátjuk az EU/EGT-n belüli harmadik fél rendelkezésére, ha a harmadik fél elfogadja és betartja a személyes adatok védelmére vonatkozó belső SKF szabályzatot. A személyes adatok EU/EGT-n kívüli harmadik fél részére történő átadására az uniós irányelvek rendelkezései, illetve a hasonló konstrukciók - például a kötelező erejű vállalati előírások vagy az EU-USA adatvédelmi pajzs - érvényesek.

Az Ön jogai

Ha a személyes adatok kezelése hozzájáruláson alapul, a Partner bármikor visszavonhatja az adott hozzájárulását, feltéve, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét, illetve ha az adatkezelésnek más jogalapja van.
A Partner jogai a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében: (i) tájékoztatás kérése arról, hogy az SKF-folyamatokban a Partner mely személyes adatait használjuk fel; (ii) hozzáférés kérése ezekhez az adatokhoz, és (szükség esetén) az adatok módosítása az adatok naprakészen tartása érdekében; (iii) a Partnerrel kapcsolatos személyes adatok törlése; (iv) annak korlátozása, hogy az SKF milyen céllal, illetve milyen módon kezelheti a Partner személyes adatait,; (v) a Partner által megadott személyes adatok egy példányának beszerzése az SKF-től tömör, általánosan használt és elektronikusan olvasható formában.

Hogyan védjük az adatait?

Az SKF a személyes adatokat az adatvédelemre
és az adatbiztonságra vonatkozó előírásokkal összhangban kezeli, az információbiztonságról szóló ISO 27001 szabványnak megfelelően.

Megőrzési idő

Az SKF a Partner személyes adatait csak addig őrzi meg, ameddig arra szükség van annak érdekében, hogy eleget tegyen az adatgyűjtés eredeti céljának. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az SKF-nek lehetnek olyan jogi vagy szerződésben rögzített kötelezettségei a személyes adatok megőrzésére vonatkozóan, amelyek miatt előfordulhat, hogy az adatokat hosszabb ideig meg kell őriznie.

Elérhetőségek

Ha az adatkezelésre vonatkozóan bármilyen kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a lenti elérhetőségeken. Önnek jogában áll a helyi adatvédelmi hatósághoz fordulni és panaszt benyújtani.

SKF adatvédelmi felelős
SKF Csoport központja
SE-415 15 Göteborg
Svédország
Telefon: +46 31 337 10 00
Fax: +46 31 337 17 22

SKF logo