Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

PdM, RCM, ODR, TPM karbantartási rendszerek kialakítása

Karbantartási rendszerek kialakítása


Tanfolyam időtartama: 1-3 nap (1-3 x 8 óra)


Ajánlott:

 • vezető beosztású műszakiak (beszállítóké is);
 • szerelés irányítók;
 • karbantartás- és termelésvezetők;
 • gépgazdák;
 • projekt vezetők.


Ajánlott létszám: 10-12 fő


Témakörök:

1. Karbantartási rendszerek és jellemzőik
A karbantartási rendszerek bemutatása
A karbantartási rendszerek történeti kialakulása és a fejlődést generáló tényezők  
 • Eseti javítás (hibajavító tevékenység)
 • Tervezett javítási módszerek (Planned Maintenance)
 • Előrejelző karbantartási rendszer(Predictive Maintenance)
 • Beavatkozó karbantartási rendszer (Proactive Maintenance)
 • Megbízhatóság alapú rendszerek (Reliability Centered Maintenance)
 • Kezelők által vezetett megbízhatóság (Operator Driven Reliability)
 • Teljeskörű termelési karbantartás (Total Production Maintenance)

A berendezések meghibásodásának hatása a gazdasági eredményekre

 • Milyen tényezők befolyásolják a termelő egységek gazdaságos működését.
 • A költségek alakulása a tervszerű termelés és a nem várt leállások hatására.
 • Milyen tényezők határozzák meg a váratlan meghibásodások közvetlen és közvetett pénzügyi veszteségeit.

A „legfejlettebb” karbantartási rendszerek minősítésének lehetőségei

 • Mely mérőszámok mutatják meg az adott karbantartási rendszer megfelelőségét és milyen módszerekkel mérhetőek a változások.
 • Mit jelen a világszínvonal a karbantartó szervezeteknél.

A karbantartási rendszerek informatikai támogatása

 • Milyen gyakorlati kérdésekre kell válasz adni a modern vállalatirányítási és karbantartás vezetést támogató informatikai rendszereknek.
 • Hogyan válasszuk ki a piacon kapható kész rendszerek közül a legmegfelelőbbet.
 • Program vásárlás, vagy program fejlesztetés?

Karbantartási auditok

 • A karbantartási, üzemviteli auditok területei.
 • Milyen módon célszerű ezeket a felméréseket végrehajtani.
 • Miért célszerű és milyen gyakran szükséges a külső és belső karbantartási auditok elvégzése.

2. Előrejelző vizsgálatok, módszerek (PdM)

Az állapotjelző paraméterek kiválasztásának legfontosabb kritériumai

 • A gépek állapotának megítéléséhez használható állapotjelző paraméterek fajtái.
 • Mi alapján határozzuk meg a berendezésekre jellemző paramétereket és a hozzájuk tartozó mérési módszerekek.

Roncsolásmentes vizsgálati módszerek

 • A roncsolásmentes vizsgálati módszerek fajtái (vizuális, folyadékbehatolásos, mágneses, ultrahangos, radiológiai (izotópos) és az örvényáramos vizsgálatok.
 • Alkalmazási példák a különböző vizsgálati módszerekhez.

Hőmérsékletmérés

 • Miért érdemes hőmérsékletmérést végezni.
 • Az abszolút és a relatív hőmérsékletmérés.
 • Alkalmazástechnikai példák, hogy milyen berendezéseken, hogyan és hol érdemes hőmérsékletet mérni.
 • A hőmérsékletmérés eszközei.

Akusztikus mérések

 • A diagnosztikában használt akusztikai mérési módszerek.
 • Milyen berendezések ellenőrizhetők és milyen hibák mutathatók ki ezekkel a mérési módszerekkel, a mérőeszközök.

Villamos motorvizsgált

 • A modern villamos motorvizsgálati módszerek és eszközök.
 • Milyen villamos és fizikai paraméterek mérhetőek és milyen hibák mutathatók ki ezekkel a mérési módszerekkel, a mérőeszközök.

Rezgésvizsgálatok

 • A rezgés, mint az egyik legjellemzőbb állapotjelző paraméter.
 • A rezgések kialakulásának fizikai alapjai (gyors áttekintés).
 • A legelterjedtebb rezgésvizsgálati módszerek áttekintése (effektív rezgéssebesség, frekvencia analízis, nagyfrekvenciás vizsgálati módszerek).
 • Melyik módszer mire használható, a gépállapot figyelése és a kimutatható hibák.
 • Az alkatrész szintű hibadiagnosztika kialakítása és a feltételrendszere.
 • A csapágyház és a tengelyrezgések mérése.
 • Az általánosan elterjedt, modern rezgésmérő műszerek tulajdonságai, a hibák kimutathatósága (alkalmazási példákkal).
 • Milyen módszerekkel tehető hatékonyabbá a rezgésdiagnosztikai mérések végzése (matematikai módszerek, speciális szoftveres támogatás).

3. Proaktív módszerek

A gépbeállítás szerepe a gépek üzemeltetésében

 • Milyen módszerekkel növelhetőek a berendezések megbízhatósága.
 • Milyen műszaki, gazdasági kihatásai vannak a proaktív módszereknek.
 • Gépek üzemelési körülményei.
 • A gépbeállítási hibák fajtái: tengelyek, ékszíjtárcsák, puha láb, párhuzamossági és síkhibák.
 • A rossz gépbeállítás hatásai az üzemelő gépekre.
 • Tengelybeállítási módszerek, a modern tengelybeállítási módszerek és berendezések.
 • A gépbeállításoktól várható eredmények.

A statikus és dinamikus kiegyensúlyozás

 • A kiegyensúlyozatlanság hatása a forgó gépek üzemi körülményeire és élettartamára.
 • A kiegyensúlyozatlanság fajtái, és kimutathatósági lehetőségei.
 • Hogyan kell szakszerűen végrehajtani a helyszíni kiegyensúlyozást.
 • Modern helyszíni kiegyensúlyozó készülékek.

Az emberi tényező fejlesztése, oktatások

 • Az emberi tényező hatása a berendezések üzemvitelére.
 • Milyen módon határozható meg a továbbképzések szükségessége.
 • A vállalati és az egyéni oktatási tervek készítése és szervezése.
4. Megbízhatóság alapú karbantartás módszerei (RCM)

A berendezések megbízhatóságát vizsgáló módszerek és főbb jellemzőik

 • Statisztikai ellenőrzőkártya
 • Pareto elemzés (ABC analízis)
 • Megbízhatósági blokkdiagram
 • Ishikawa (halszálka) diagram
 • Boole algebra
 • Hibamód és hatáselemzés (FMEA)

Lehetőség vizsgálat a berendezések életciklus költségeinek csökkentésére

 • Milyen módszerek alkalmazhatóak a berendezések életciklus költségeinek csökkentésére.
 • A lehetőség vizsgálat főbb összetevői és megvalósítási módszerei.


Ajánlott kiegészítő oktatás: Karbantartási, üzemviteli hibafeltáró és probléma­megoldó módszerek és használatuk

SKF logo