SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Sąlygos ir nuostatos

Atverdami ir naudodami šią „SKF Group“ (t. y. AB SKF ir visų jos filialų) svetainę sutinkate su toliau vardijamomis sąlygomis ir nuostatomis.

Garantijos atsižadėjimas ir atsakomybės ribojimas
Nors buvo imtasi visų priemonių siekiant užtikrinti informacijos šioje svetainėje tikslumą, SKF pateikia šią informaciją „KAIP YRA“ ir ATSIŽADA VISŲ GARANTIJŲ, IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT NUMANOMO PERKAMUMO GARANTIJAS BEI TIKIMĄ KONKREČIAM TIKSLUI, BET TUO NEAPSIRIBOJANT. Pripažįstate, kad prisiimate visišką atsakomybę už visas išlaidas, susijusias su šios svetainės naudojimu, ir riziką ir kad SKF nebus atsakinga už jokią tiesioginę, atsitiktinę, logiškai atsirandančią ar netiesioginę bet kokio pobūdžio žalą, kilusią dėl to, kad įėjote į svetainę, naudojote informaciją ar programas, prieinamas šioje svetainėje.

Dėl SKF produktų ar paslaugų, kuriuos pirksite ar naudosite, garantijų ir pristatymų šioje svetainėje bus susitarta ir tai bus pažymėta sutarties dėl tokių produktų ar paslaugų sąlygose ir nuostatose.

Be to, SKF neteikia garantijų dėl ne SKF svetainėse, kurios nurodomos mūsų svetainėje ar kurioms nurodyta sąsajų sistema, pateikiamos informacijos tikslumo ar patikimumo ir neprisiima atsakomybės už čia trečiųjų šalių sukurtą ar paskelbtą medžiagą. Taip pat SKF negarantuoja, kad ši svetainė ar kitos susietos svetainės neturi virusų ar kitų žalingų elementų.

Autorių teisė
Šios svetainės arba informacijos ar programų autorių teisę turi SKF ar jos licencijos turėtojai. Visos teisės priklauso autoriams. Visa licencijuota medžiaga pateikiama nurodant licencijos turėtoją, suteikusį SKF teisę naudoti medžiagą. Informacijos ir programų, kurios prieinamos šioje svetainėje, negalima atkurti, dubliuoti, kopijuoti, perduoti, platinti, saugoti, keisti, parsisiųsti ar kitaip naudoti komerciniams tikslams be išankstinio raštiško SKF sutikimo. Tačiau asmenys ją gali atkurti, saugoti ar parsisiųsti naudoti asmeniškai be išankstinio SKF raštiško pritarimo. Jokiomis aplinkybėmis šios informacijos ar programų negalima teikti trečiosioms šalims.

Prekių ženklai ir patentai
Visi prekių ženklai, firminiai pavadinimai ar korporacijų logotipai, pateikti svetainėje, yra SKF ar jos licencijų teikėjų nuosavybė ir negali niekaip būti naudojami be išankstinio raštiško SKF sutikimo. Visi licencijas turintys prekių ženklai, paskelbti šioje svetainėje, nurodo licencijos teikėją, suteikusį SKF teisę naudoti šį prekės ženklą. Įėjimas į šią svetainę nesuteikia vartotojui licencijos pagal patentą, kurią turi ar kurios savininkė yra SKF.

Pakeitimai
SKF pasilieka teisę daryti šios svetainės ar šių sąlygų ir nuostatų pakeitimus bet kuriuo metu.
SKF logo