SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Inžinerija ar turto informacija?

2015 Vasario 04, 09:00 CEST

Kaip technologijos, reglamentavimas ir efektyvumo reikalavimai keičia techninių žinių valdymą

AUTORIUS: Valentijn de Leeuw, ARC patariamosios grupės viceprezidentas

Pokytį paskatinusi vizija

2005 m. Thomas Tauchnitzas iš pirmaujančios farmacijos bendrovės „Sanofi-Aventis“ vokiečių leidime „Automation Technology in Practice“ paskelbė straipsnį It’s time for an Integration of the Process Design, Engineering and Plant operation processes (Laikas integruoti projektavimo, inžinerijos ir įrenginių eksploatavimo procesus). Straipsnyje pateikiama vizija ir strategija, kaip įgyvendinti koncepciją naudojant kompiuterinę įrangą. Dr. Tauchnitzas nurodo tris pagrindinius reikalavimus, kurių būtina laikytis: informacija turi būti kuriama ir palaikoma tik vienoje vietoje, esamos žinios, jei įmanoma, turi būti naudojamos pakartotinai ir, veikiant gamybos įrenginiui, programinės įrangos įrankiai turi būti susieti.

Tauchnitzas aprašo procesų projektavimo darbo eigą naudodamas procesų modeliavimo programinę įrangą, gaunamos procesų informacijos perdavimą į kompiuterinį projektavimo įrankį (CAE), naudojamą visų inžinerinių disciplinų, kurioms būdingas pradinis ir detalusis projektavimas. Jis taip pat paaiškina, kaip turėtų būti įgyvendinama koncepcija, jau daugelį metų žinoma kaip modulinis projektavimas: visas funkcijas apimantys standartizuoti moduliai yra kuriami, palaikomi ir reprezentuojami konkrečiai projektavimo užduočiai. Pavyzdžiui, reaktoriaus modulis apimtų temperatūros ir slėgio matavimą bei kontrolę, medžiagų perdavimo vožtuvus, lygio kontrolę, saugos įrangą ir automatiką, aktyvinimą ir pan. Tokio šablono dalį taip pat sudarytų atitinkamos įrangos sąrašai, projektinė dokumentacija, saugos procedūros, bandymų ir patvirtinimo procedūros. Vietoj to, kad inžinierius kaskart iš naujo projektuotų naują įrangą, atliktų pakeitimus, modernizavimą arba remontuotų, jis turėtų dirbti tik su adaptacija ir integracija platesnėje sistemoje ir taip turėtų daugiau laiko projekto optimizavimui ir modulių tobulinimui bei priežiūrai.

Lygiagretusis projektavimas ar projektavimas bendradarbiaujant?

Šiandien įvairios pažangios kompiuterinės inžinerijos (CAE) sistemos leidžia įvairių disciplinų atstovams dirbti su tais pačiais įrenginiais ir pritaikyti būdingus darbo būdus: procesų inžinieriai su procesų srautų diagramomis (PFD), automatizavimo inžinieriai su vamzdynų ir prietaisų diagramomis (P&ID), vamzdynų inžinieriai – su izometrija ir pan.

Keliems inžinieriams dirbant su tuo pačiu elementu, šis įrankis padeda palaikyti inžinerinių duomenų vientisumą. Pavyzdžiui, jei procesų inžinierius keičia didžiausią vamzdžio srauto temperatūrą, skystį išstumiančio siurblio specifikacijos turėtų atitikti šiuos didžiausius duomenis. Priešingu atveju įrankis generuos perspėjimus. Vamzdžio diametras taip pat turėtų būti pritaikytas srauto greičiui ir pan. Be valdymo taisyklių šios sistemos taip pat gali tvarkyti kuriamojo darbo eigą, įskaitant pokyčių pateikimą, peržiūrą ir patvirtinimo būseną.

Inžinerijos, viešųjų pirkimų ir statybos (EPC) bendrovėse lygiagretusis projektavimas yra plačiai taikomas nuo to laiko, kai pradėta naudoti CAE įrankius, tačiau kai kuriose mažose įmonėse įprastai taikomas projektavimas bendradarbiaujant. Kelių disciplinų taikymas dirbant su to paties dizaino elementu gali sukelti ekonominius, organizacinius ir socialinius padarinius.

Socialinis ir kultūrinis veiksnys

Pristatant lygiagretųjį projektavimą arba projektavimą bendradarbiaujant, kai naudojama viena inžinerinių duomenų saugykla, žmonės turi susipažinti su naujais procesais ir technologijomis. Be to, kad darytų sprendimus, jiems reikia pasidalyti turima informacija, darbo metodais ar motyvais. Kartais jiems reikia išmokti bendradarbiauti, t. y. klausytis kitų nuomonės, apibrėžti ir susitarti dėl taisyklių bei atsakomybių, derėtis, bendrai ir konstruktyviai spręsti problemas ar konfliktus. Toks pokytis gali sukelti tam tikrų sutrikimų, nes žmonės yra priversti atsisakyti patogumų. Gali kilti konfliktų ir net žlugti visas sumanymas, jei nebus tinkamai valdoma situacija. Projektavimo vadovai, kurie galiausiai yra atsakingi už sėkmingą pokyčių įgyvendinimą, taip pat turi keisti savo valdymo įgūdžius. Jiems gali padėti patarėjai, tačiau, siekiant tvaraus pokyčių įgyvendinimo, jiems reikės įgyti tokius įgūdžius, kad galėtų instruktuoti savo bendradarbius net ir įgyvendinus pokyčius. Tai nėra laisvo pasirinkimo klausimas, nes nuo to priklauso ne tik darbo aplinka, bet ir produktyvumas.

Organizacijoje žmonės elgiasi pagal kolektyvinius įsitikinimus ir taisykles. Komandose tai vadinama normomis, o organizacijose kalbama apie kultūrą. Kai kurios taisyklės ir įsitikinimai yra numanomi, t. y. jie nėra aiškiai nurodomi, bet yra taikytini; todėl kai kurie gali apie juos nežinoti, taip pat galimi įmonės formalių taisyklių ir principų pažeidimai. Kad kultūros pokytis būtų sėkmingas, reikia atrasti tikrovę ir aiškiai ją parodyti. Taip pat reikia sukurti verslo tikslus ir kolektyvinius poreikius sujungiančią viziją bei palaipsniui įgyvendinti ir palaikyti naują kultūrą. Gali būti naudingas instrukcijų vadovas ar tam tikras mokymas, bet vadovai privalo susitikti su žmonėmis, išklausyti apie jų idėjas ir problemas, paaiškinti, atsižvelgti į jų atsiliepimus, įtraukti juos į darbo projektavimą ir pripažinti jų pastangas vykstant pokyčiams.

Organizacinis ir ekonominis poveikis

Nors pažangus CAE yra naudingas lygiagrečiajam projektavimui, jį naudoja ne visos inžinerinės organizacijos. Prieš kelerius metus ARC atliko neoficialų procesų pramonės subsektorių tyrimą, kuriame dalyvavo nuo didelių petrochemijos iki farmacijos bendrovių keliuose žemynuose. Tyrimas atskleidė, kad maždaug pusė CAE vartotojų tam tikru ar net dideliu laipsniu taiko lygiagretųjį projektavimą, o trečdalis renkasi nuoseklųjį projektavimą. Kelių inžinerinių disciplinų, tuo pačiu metu analizuojančių vieną projektavimo elementą, tikslas yra sutrumpinti projekto laiką. Tačiau vartotojai sutiks, kad tokiu atveju padidinama klaidų ir pasikartojimų galimybė, todėl galiausiai prireikia dar daugiau bendrų pastangų. EPC gali neturėti pasirinkimo dėl didelių laiko apribojimų, bet mažoms įmonėms konceptualusis inžinerinis projektavimas nėra gyvybiškai svarbus, todėl jos gali sau leisti pailginti projekto trukmę ar mažiau stengtis. Ekonominis optimizavimas, suderinantis ankstesnės veikimo parengties projekto išlaidas ir vertę, tikriausiai būtų tinkamiausias tarpinis lygiagrečiojo projektavimo pasirinkimas. Šiame tyrime vartotojai nurodė, kad, atsižvelgiant į lygiagrečiojo projektavimo taikymo laipsnį, galima pasiekti inžinerinio produktyvumo augimą nuo 5 iki 50 proc., jei turima daugiau laiko ir naudojami tikslesni duomenys. Tai pasiekiama didelių investicijų į modulinį projektavimą ir darbo eigos modeliavimą sąskaita (žr. žemiau).

Taikant lygiagretųjį projektavimą arba projektavimą bendradarbiaujant, gali tekti šiek tiek pakoreguoti darbo eigą ir atsakomybės apibrėžtį, todėl tarp žmonių gali atsirasti tam tikrų trinčių (žr. aukščiau), bet iš esmės organizacijai nebūtų daromas didelis techninis poveikis.

Modulinis projektavimas ir modulinių procesų technologijos

Dėl pakartotinio informacijos ir žinių panaudojimo galima padidinti inžinerinį efektyvumą. Antrasis „Tauchnitzo principas“ dėl didžiausio įmanomo pakartotino žinių naudojimo (žr. 1 psl.) implikuoja patikrintų modulinių projektų standartizavimą. Tai yra paruošta naudoti inžinerinė informacija procesų padaliniams ar skyriams, kuriuos sudaro procesų įranga, priemonės, kontrolė, vamzdynai, siurbliai, mechaninis aktyvinimas ir t. t. Inžinierius pasirenka tokį padalinį ar procesų skyrių, kurio jam reikia, o ne iš naujo projektuoja skyrius. Tokiu būdu jis gali sutelkti dėmesį į procesų rezultatus. Jei trūksta standartinių modulių, dokumentuose turėtų būti aprašyti anksčiau naudoti inžinerinių užduočių sprendimai. Tikras iššūkis, susijęs su moduliniu projektavimu, yra didelės investicijos į modulių sukūrimą. Mažoms įmonėms tokia investicija gali atsipirkti per tam tikrą laiką. Bet EPC įmonėms tai gali būti neekonomiška, nebent jos galėtų standartizuoti vieną įrankį ir eksportuotų projektus į jų klientų nurodytus CAE įrankius.

F3 gamyklų projektas, finansuojamas 25 įmonių ir ES, kurį sudaro septyni pramonės atvejų tyrimai, tęsėsi nuo 2009 iki 2013 m. Šiuo projektu buvo siekiama įveikti didelio (dideles investicijas ir standumą) ir nedidelio (neefektyvumą) masto nuolatinių procesų trūkumus, sujungti atitinkamus privalumus, padidinti įvairios paskirties ir įvairių produktų gamybos įrenginių efektyvumą bei pasaulinio dydžio nuolatinio veikimo įrenginių lankstumą. Tyrimu buvo siekiama:

  • Pateikti kompaktiškesnių ir pigesnių procesų projektų, kurie darytų mažesnį poveikį aplinkai, bei palaikyti „procesų intensyvinimą“.
  • Sukurti standartizuotą, modulinę, „Plug-and-Play“ tipo cheminės gamybos įrangą, galinčią vykdyti kelis cheminius procesus.
  • Kurti inžinerines metodikas intensyvesniems procesams.
Projekto rezultatas buvo daug žadantis – buvo sukurti keli moduliniai procesai. Kiekvienas iš jų pasirodė esąs naudingas tiek išlaidų, tiek tvarumo atžvilgiu.

Esmė yra ta, kad, norėdamas padidinti gamybos pajėgumus, gamintojas turi pridėti tik standartizuotus, mažus vienetus, o ne projektuoti didesnę gamyklą. Taip sumažinamos projektavimo išlaidos ir laikas. Taip pat mažinamos įrenginių sąnaudos, nes galima statyti didesnes įrenginių serijas. Tokia koncepcija reikalauja naujo inžinerinio požiūrio, optimizuojančio procesą pagal standartinių modulių pasirinkimą, o ne pritaikančio įrangą procesui.

Didėja tendencija gaminti mažesnius kiekius, palaipsniui įvedant produktų ir procesų patobulinimus ir lanksčiai reaguojant į rinkos poreikius. Tai suteikia galimybę išnaudoti gamyklos, suprojektuotos įvairioms naudojimo sąlygoms, lankstumą, kuri yra pritaikyta įrangai projektuoti visiems tikėtiniems variantams, o ne vienai galimybei. Adaptacinio gamybos optimizavimo ir kokybės valdymo sistemų naudojimas pagal naujausias FDA cGMP gaires šiomis sąlygomis bus palankus, nes galima bus atlikti proceso pakeitimus ir kintamumą tokiomis perdirbimo sąlygomis, kai tam tikri arba visi galutiniai produktai išlieka identiški.

Naudojant modulinės gamybos koncepciją, nereikės atlikinėti įvairių inžinerinių ir patvirtinimo užduočių, nes kintančios gamybos normos gali būti suvaldytos pritaikant gamybos linijas, būtinas reikalingiems kiekiams pagaminti. Panašūs projektai bendradarbiaujant su gamintojais buvo atliekami Masačiusetso technologijos institute (JAV).

Pramoninės daiktų interneto iniciatyvos, kaip antai Pramonė 4.0 ar industrinis interneto konsorciumas, paskatino pramonę, o visų pirma sektorių, kuriame gamyba vyksta partijomis, pagalvoti apie tai, kaip įgyvendinti pertvarkomas gamybos linijas, kurios gali reaguoti į besikeičiančius poreikius ir apribojimus. Šiuo tikslu būtinos naujos koncepcijos ir standartai įrangai integruoti beveik tikruoju laiku, įskaitant jų automatikos ir veikimo valdymui skirtos programinės įrangos komponentus. Aptarti modulinės inžinerijos metodai gerokai palengvina modulinės gamybos technologijos projektavimą ir mes tikimės, kad modulinio projektavimo taikymas artimiausiu metu ir tolesnėje ateityje gerokai augs. Pirmiausia toks metodas bus pritaikytas į gamybą partijomis orientuotose pramonės šakose. Tikimės, kad didelės tęstinių procesų įmonės taip pat pradės galvoti apie inžinerijos, statybos ir veiklos paradigmų racionalizavimą taikant šias koncepcijas.

E. kvalifikavimas ir e. atitiktis

Dr. Tauchnitzo vizija yra gerokai platesnė. Su procesais ir įrenginiais susijusios produktų kokybės pablogėjimo rizikos analizė turi atsispindėti reikalavimų specifikacijose ir testavimo bei kvalifikacijų planuose. Tokia analizė gali būti atliekama sistemingai, remiantis CAE įrankyje turima informacija. Tokioje sistemoje taip pat gali būti visiškai automatizuota darbo eiga. Atliekant rizikos analizę, testavimo ir kvalifikacijų rezultatus galima susieti su įrangos reikalavimais. Taip tarp specifikacijų ir atitikties laikymosi besidriekiantis procesas gali būti vykdomas kompiuterizuotu būdu ir efektyviai kuriamas kaip pažangių CAE sistemų tęsinys. Šiandien kai kurie teikėjai išbando šį požiūrį aiškią ateities viziją turinčiose įmonėse, taip teikdami didesnę naudą, kalbant apie efektyvumą ir tikslumą. ARC tikisi, kad toks funkcionalumas greitai bus plačiai naudojamas, nes visose pramonės šakose nuolat didėja atitikties laikymosi reikalavimai ir įmonės turi reaguoti į šį spaudimą didindamos efektyvumą.

Integruotasis projektavimas

Procesų projektavimo, inžinerijos bei gamyklos veikimo procesų integravimas bei trečiasis Tauchnitzo principas, pagal kurį programinės įrangos įrankiai turi būti susieti, integravimas taip pat turi didelę reikšmę tiek EPC, tiek mažoms įmonėms.

Anot mūsų klientų, projektavimo ir kūrimo etapuose mainai tarp EPC ir mažų įmonių tapo dažnesni ir intensyvesni per pastaruosius metus. Mažos įmonės nori turėti didžiausią EPC generuojamą projektavimo trajektorijos pasirinkimą, apžvelgti daromą pažangą ir bendrai vadovauti darbui. Tokiems mainams vis dažniau naudojami bendri CAE įrankiai, leidžiantys šalims bendrinti, vizualizuoti ar aptarti projektavimo darbus. Dar svarbiau yra tai, kad pavedimų perdavimas iš EPK į mažas įmones vis dažniau atliekamas elektroniniu formatu. Popierinių dokumentų tvarkymas yra nepatogus ir atima daug laiko, o jų naujinimas yra beveik neįmanomas. Šiandien vis daugiau mažų įmonių nori elektroninių pažangių turto duomenų, atspindinčių situaciją įvykdžius projektą, kad juos būtų galima atnaujinti gamyklos veikimo metu. Tai yra efektyvu išteklių požiūriu. Be to, tai yra reikalaujama pagal reglamentus, kad turto dokumentacija būtų atnaujinama ir būtų laikomasi atitikties.

Kai gamykla pradeda veikti pirmą kartą po pastatymo ar pertvarkymo, turto informacija naudojama bent dviejose skirtingose viena kitą papildančios veiklose. Projektuojant gamyklos informacija yra naudojama planuojant pokyčius ar patobulinimus, pvz., ribojančių veiksnių šalinimą, šilumos integraciją, kokybės gerinimą ar kitus projektus. Tuo pačiu metu techninės priežiūros metu tokie duomenys naudojami šalinant trikdžius, atliekant remontą, užsakant atsargines dalis ir pan. Jei turto informacija neatnaujinama gamyklos veikimo ar techninės priežiūros metu, palaipsniui nukenčia jos tikslumas. O kai inžinieriai turi pradėti projektą, jie praranda kelis mėnesius nustatinėdami, kokia tikroji turto būklė, o ne vykdydami inžinerinę užduotį. Todėl pagrindinis privalumas naudojant pažangiuosius CAE įrankius yra jų naudojimas per visą gamyklos gyvavimo ciklą, taip pat integruojant inžinerinius, operacijų ir techninės priežiūros procesus, naudojant unifikuotus ir atnaujintus turto duomenis. Taigi inžinerinė ir turto informacija tampa neatskiriama, o informacija įvykdžius projektą – nuolat naujinama informacija.

Būtina pritaikyti procesus ir darbo projektavimą, siekiant užtikrinti, kad inžineriniai ir įrenginių pokyčiai būtų fiksuojami CAE ar turto informacijos saugykloje. Be to, kas buvo aprašyta apie organizacijų projektavimą, taip pat būtinas kultūros pokytis.

Remdamiesi klientų atsiliepimais, galime teigti, kad vartotojai galėtų sutaupyti kelis mėnesius atlikdami inžinerinę ir techninę priežiūrą kiekvienoje gamykloje. Sunkiau įvertinti naudą, susijusią su sauga ir avarinėmis situacijomis. Didelių avarijų metu itin svarbus yra informacijos, kuria grindžiami sprendimai, prieinamumas ir kokybė, siekiant, kad būtų priimtas teisingas sprendimas bei būtų sumažinta žala, traumų ir mirčių tikimybė. Integruoto projektavimo įgyvendinimas lengvai pasiteisina, kalbant apie gamybos prastovas, susijusias su turto informacija.

Sąveika su valdymo ir kitomis sistemomis

Bet tai dar ne viskas. Dr. Tauchnitzas praplėtė savo viziją teigdamas, kad bendras DCS ir PLC programavimo modelis turėtų būti CAE įrankio dalimi. Programos per visuotinę sąsają gali būti eksportuojamos į įvairius automatikos įrenginius ir juose kaupiamos, siekiant pakartotinai naudoti standartizuotų programų modulius įvairių tipų įrangoje. Autorius taip pat papildo savo koncepciją kalbėdamas apie gamybos sistemų, pvz., MES ar operacijų valdymo, konfigūraciją.

Tokios inžinerinio valdymo sistemos leidžia sutaupyti daug laiko tiek EPC, tiek mažoms įmonėms. Mažų įmonių gamyklų veikimo ir techninės priežiūros etapuose ši nauda gali būti net didesnė. Mažos įmonės paprastai naudoja kelias kontrolės sistemas ir galėtų gauti daugiau naudos taikydamos suvienodintą inžinerijos metodą skirtingų prekių ženklų sistemoms. Atnaujinant ir keičiant kontrolės sistemas, kyla problemų dėl turto ir inžinerinės informacijos tikslumo. Vartotojų organizacija NAMUR (www.namur.net) sureagavo į šį iššūkį ir apibrėžė standartinį duomenų formatą mainams tarp procesų valdymo sistemų (PCS) ir CAE įrankių (2014 metų spalio mėn. paskelbta NAMUR rekomendacija NE 150). Dr. Tauchnitzas neseniai pranešė apie šių duomenų mainų formato įgyvendinimą DCS žymei tarp keturių CAE sistemų („Aucotec“, „Bentley“, ESP, „Siemens“) ir trijų PCS sistemų (ABB, „Siemens“, „Yokogawa“). Tai atveria naujų galimybių ir teikia daugiau naudos vartotojams bei sistemų teikėjams.  Parodomiesiems modeliams sukurti reikia išlaikyti pradinį pagreitį. Vartotojai turėtų reikalauti, kad juos įgyvendintų daugiau teikėjų. Jų naudojimas turėtų atsipirkti vartotojams didesniu projektavimo efektyvumu, CAE teikėjams padidėjusios rinkos pavidalu, o PCS teikėjams – mažesnėmis sąnaudomis gyvavimo ciklo metu.

MES ir gamybos operacijų valdymo (MOM) sąveika tebėra svajonė, kaip ir dvikrypčiai mainai su procesų modeliavimu. Judant šia kryptimi galima būtų gauti dar daugiau naudos. Darbas su dvikrypte sąsaja tarp CAE įrankių ir PCS atskleidžia, kad tai, kas atrodė neįtikima, labai greitai gali tapti tikrove, jei sutaptų vizija, bendravimo įgūdžiai ir skirtingų šalių bendradarbiavimas. Tas pat pasakytina ir apie sąveiką tarp CAE ir MOM arba procesų modeliavimą.

Standartizacija

Galiausiai, T. Tauchnitzas plėtoja savo viziją apie įmonių standartizavimą ir jo įgyvendinimą, sistemų bei sąsajų skaičiaus sumažinimą, centralizuotos priežiūros ir palaikymo organizavimą bei įmonės žinių valdymo skatinimą. Šis vizijos veiksnys dar nebuvo ypatingai nagrinėtas, bet iš patirties ir klientų MOM programų įgyvendinimo tyrimų žinome, kad taikant šį metodą, sumažinamos bendrosios sąnaudos ir taip sutrumpinamas atsipirkimo laikotarpis bei padidinama grynoji pridėtinė vertė. Todėl mes primygtinai rekomenduojame atkreipti dėmesį į šį punktą.

Išvados

Turėdamos tikslią, atnaujintą, lengvai prieinamą inžinerinę ir turto informaciją per visą gamyklos gyvavimo ciklą, EPC ir mažos įmonės gauna daug naudos, kalbant apie inžinerinį efektyvumą. Skaičiuojama, kad pirminis veiksmingumas ir lygiagretusis projektavimas yra svarbus nuo 5 iki 50 proc. vartotojų iš įvairiausių pramonės subsektorių – nuo petrochemijos iki vaistų gamybos.

Pažangios CAE sistemos leidžia taikyti lygiagretųjį projektavimą ir projektavimą bendradarbiaujant. Inžinerinis efektyvumas pasiekiamas turint tikslias, atnaujintas duomenų saugyklas, prie kurių visi inžinieriai turi prieigą bet kuriuo metu. Tokios sistemos padeda išlaikyti inžinerijos informacijos vientisumą.

Lygiagretusis projektavimas sumažina projektų trukmę, bet sumenkina inžinerijos efektyvumą. Kiekviena įmonė ar organizacija turėtų nustatyti optimalų santykį tarp lygiagrečiojo ir nuosekliojo projektavimo.

Pažangiose CAE sistemose, kurios dėl informacijos, įvykdžius projektą, tampa nuolat naujinamos informacijos saugyklomis, inžinerijos, veiklos ir priežiūros informacija naudojama bei atnaujinama taip, kad įmanoma daryti optimalius sprendimus. Vadinamasis integruotasis projektavimas padidina veiklos efektyvumą ir saugumą. ARC apskaičiavo, kad taip gamykla gali sutaupyti iki kelių mėnesių vienam žmogui per metus.

Daugiau efektyvumo galima tikėtis, jei vartotojai skatintų CAE ir PCS teikėjus įgyvendinti neseniai paskelbtą standartą NE 150 dvikrypčiams duomenų mainams tarp šių dviejų tipų sistemų.

Sistemų, metodikų, modulinio projektavimo ir procesų standartizavimas sumažina bendras sąnaudas ir išlaidas mokymui bei padidina našumą.

Biografijos duomenys: Valentijn de Leeuw, ARC patariamosios grupės viceprezidentas

Valentijn de Leeuw yra nepriklausomas Europos Komisijos informacinių technologijų ir komunikacijos, socialinio tvarumo bei darbuotojų patrauklumo gamybos srityse mokslinių tyrimų ekspertas bei vertintojas. Jis yra Delfto technologijos universiteto (NL) ir „Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris“ bei IFP technikos mokslų daktaras ir Utrechto valstybinio universiteto chemijos magistras. 1986 m. įkurta ARC patariamoji grupė yra pirmaujanti pramonės ir infrastruktūros technologijų mokslinių tyrimų bei konsultavimo įmonė.

SKF logo