Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Kad gultņi nolietojas

 • Stāsts

  2016 augusts 24, 10:00 CEST

  Ir zināms, ka ikviens gultnis, pat viskvalitatīvākais, ar laiku nolietojas un ir nepieciešams veikt tā atjaunošanu vai nomaiņu. Šajā rakstā tiek apskatītas iespējas, kas ir pieejamas papīra un celulozes nozarē strādājošajiem inženieriem.

  Gultņi ir kritiski svarīgi komponenti, kas tiek intensīvi izmantoti celulozes un papīra ražošanas iekārtās. Tie ir izvietoti pašā 'iekārtas sirdī' un nodrošina vienmērīgu un efektīvu rotējošās detaļas darbību ar minimālu berzi.

  Daudzos gadījumos gultņu konstrukcija ir īpaši pielāgota atbilstoši prasīgiem apstākļiem, piemēram, lietošanai sūknēšanas ruļļos, kur gultņu darbību nepārtraukti ietekmē mitrums, vai lietošanai žāvēšanas sekcijās, kur tie darbojas augstas temperatūras un augsta mitruma apstākļos. Pareizi uzstādīti un apkopti gultņi, kuru aizsardzību nodrošina atbilstošas eļļošanas sistēmas, kalpo ilgi un bez atteicēm.

  Tomēr, kā skaidro SKF biznesa struktūrvienības vadītājs un eksperts ar gultņiem saistītos jautājumos Rudolf Groissmayr, diemžēl ne vienmēr ir iespējams nodrošināt ideālu gultņu stāvokli. “Gultņi var nolietoties ātrāk, kā paredzēts, un negaidīti sabojāties dažādu iemeslu dēļ. Biežākie bojājumu cēloņi ietver nepietiekamu vai nepareizu gultņu eļļošanu, bojātus blīvējumus, nepareizu vārpstu centrējumu un izmaiņas iekārtas ekspluatācijas apstākļos. Ekspluatācijas apstākļi var mainīties, ja ražošanas jaudas palielināšanas nolūkā tiek palielināts ražošanas līniju ātrums vai paaugstināta tvaika temperatūra žāvētājos, kā rezultātā gultņa darbība var neatbilst tā sākotnējā specifikācijā norādītajam”.

  Lai gan gultņu negaidīta darbības atteice nav bieži sastopama, jaunākās tehniskā stāvokļa uzraudzības un eļļas analīzes sistēmas savlaicīgi brīdina par šādām situācijām, ļaujot veikt preventīvas darbības. Gultņu rotējošajās virsmās un skrejās bieži vien rodas iespiedumi un mikroplaisas, kas laika gaitā negatīvi ietekmē gultņu un uz tiem balstīto vārpstu vai cilindru veiktspēju un darbības efektivitāti.

  Līdz ar to, ja gultņi atrodas pastāvīgā ekspluatācijā, tad neatkarīgi no tā, cik rūpīgi tie ir izstrādāti, uzstādīti un apkopti, pienāks brīdis, kad būs nepieciešams veikt gultņu remontu vai nomaiņu. Pastāv argumenti par labu gan gultņu remontam, gan to nomaiņai, tomēr pašreizējos ekonomiskajos apstākļos, kad rūpnīcām nākas saskarties ar globālu konkurenci un augošām izejmateriālu cenām, uzņēmumi ir motivēti iespēju robežās gultņu nomaiņas vietā izvēlēties to atjaunošanu.

  Rudolf Groissmayr vada vienu no SKF rūpniecisko pakalpojumu centriem, kas specializējas celulozes un papīra ražošanas nozarē izmantojamo gultņu atjaunošanā. Viņš uzsver: “Viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras ražošanas un apkopes inženieri, ir iekārtu dīkstāves laika samazināšana. Gultņu nomaiņas gadījumā lielākās problēmas ir saistītas ar to, ka bieži vien nav iespējams noteikt gultņa bojājuma apmērus, pirms tas ir pilnībā demontēts un izņemts no iekārtas, un šajā laikā līnijas darbība, protams, tiek apturēta. Ja ir nepieciešams jauns gultnis, tā iegādes izmaksas var būt augstas un, tā kā tikai nedaudziem piegādātājiem krājumā ir šādi specializēti vai dārgi komponenti, var būt nepieciešams veikt specializētu pasūtījumu no rūpnīcas, kura izpilde savukārt var aizņemt vairākas nedēļas vai pat mēnešus. Alternatīvs šīs problēmas risinājums ir gultņa atjaunošana.”

  “Atjaunošana ir iespējama vairāk nekā piecdesmit procentos gadījumu, un to parasti var veikt dažu dienu laikā ar ievērojami zemākām izmaksām nekā jauna produkta iegādes gadījumā. Iespējams arī atjaunot gultņus (it īpaši — vecākus gultņus), uzlabojot to kvalitātes standartus un veiktspēju salīdzinājumā ar oriģinālo detaļu.”

  Rudolf Groissmayr gultņu atjaunošanā saskata ne tikai produktivitātes uzlabošanas iespējas, bet arī vairākus videi labvēlīgus faktorus. “Rūpnīcu īpašniekiem tiek nodrošināti komerciāli un tehniski ieguvumi, turklāt pastāv arī pārliecinoši argumenti par labu vides ilgtspējai, jo detaļu atjaunošanas procesos izmanto par 90 % mazāk enerģijas nekā jauna komponenta ražošanā.”

  Tomēr atjaunošanas procesa mērķis parasti ir nevis tāda gultņa radīšana, kas pārspēj tā sākotnējo versiju, bet gan gultņa kalpošanas laika paildzināšana.

  Ir jāsaprot, ka gultņa atjaunošana ir ārkārtīgi sarežģīts process un atjaunošanas darbu veikšanai ir nepieciešamas specializētas zināšanas un aprīkojums, lai saglabātu gultņa īpašības un garantētu tā turpmāku drošumu pēc atkārtotas palaišanas ekspluatācijā. “Ļoti svarīgi ir sadarboties ar specializētu piegādātāju,” atzīst Rudolf Groissmayr. “Tas spēj ne tikai paveikt darbu ātri un atbilstoši visaugstākajiem standartiem, bet arī var izskaidrot klientam gultņa bojājumu iemeslus, kā arī palīdzēt turpmākos iekārtu optimizēšanas darbos, lai samazinātu iespējamību piedzīvot atkārtotas darbības atteices.”

  Ne visus gultņus ir iespējams atjaunot. Gultņi ar dziļām plaisām vai būtiskiem bojājumiem visbiežāk nav atjaunojami un tiek utilizēti. Tādēļ, uzsākot atjaunošanas procesu, eksperts veic gultņa stāvokļa izvērtējumu, kas ļauj noteikt gan gultņa piemērotību atjaunošanas procesam, gan arī veicamo darbu veidus un apjomu. Svarīgs aspekts, kas bieži vien tiek atstāts novārtā, ir gultņa tehniskā stāvokļa izvērtējums gultņa lietojuma kontekstā, ņemot vērā komponenta slodzi, eļļošanas apstākļus un ekspluatācijas laiku, — visi šie aspekti ļauj pilnībā izprast bojājumu cēloņus.

  Ir skaidri jānošķir divu veidu problēmas — zemvirsmas izraisīts nogurums un virsmas izraisīts nogurums. Pirmā raksturo spriegumus, kas rodas zem gredzenu un rites elementu saskares virsmām. Šis spriegums rada mikroplaisas, kas pakāpeniski sasniedz arī virsmu, un, ritošajiem elementiem šķērsojot plaisas, virsmas materiāla fragmenti atslāņojas vai izdrūp. Gultņu skrejas, kuru bojājumu cēlonis ir zemvirsmas izraisīts nogurums, parasti nav iespējams atjaunot, savukārt gultņu skrejas ar virsmas izraisītu nogurumu parasti var atjaunot, veicot honēšanu vai slīpēšanu.

  <I>SKF</I> atjaunošanas centrā nogādātajiem gultņiem veic vizuālo novērtējumu un pārbauda tādus parametrus kā paliekošais magnētisms un spēles lielums. Pēc tam gultni izjauc un notīra, bet visas tā daļas — rūpīgi pārbauda un izmēra. Tostarp tiek veikti gredzena sieniņas biezuma un ovāluma standarta mērījumi ar papildu iespēju veikt pārbaudi ar ultraskaņu, lai noteiktu zemvirsmas mikroplaisas. Atkarībā no gultņa stāvokļa un iekārtas svarīguma pakāpes iespējams veikt arī tādas papildu pārbaudes kā cietības, rullīša diametra iestatītās novirzes un ārējo izmēru mērījumus

  Pēc sākotnējās izvērtēšanas klientam tiek iesniegta atskaite un ieteikumi turpmākām darbībām. Turpmākais atjaunošanas process notiek specializētā ražotnē, kur modernu automatizācijas un kontroles sistēmu darbību papildina pieredzējušu tehniķu inženiertehniskās zināšanas.

  Atjaunošanas process tiek iedalīts četrās kategorijās: 1. apkopes līmenī (AL1) ir ietverta pārbaude un analīze; 2. apkopes līmenī (AL2) atjauno nelietotus, bet ilgstošas vai nepareizas uzglabāšanas rezultātā iespējami bojātus gultņus; 3. apkopes līmenī (AL3) ietilpst gultņu atjaunošana, galvenokārt veicot to pulēšanu un atkārtoti izmantojot esošus komponentus; 4. apkopes līmenis (AL4) ietver visaptverošu gultņu atjaunošanu, veicot komponentu nomaiņu un gultņu skreju slīpēšanu. Ikvienā no šiem gadījumiem pirms atjaunoto gultņu iepakošanas un nosūtīšanas atpakaļ klientam tie tiek samontēti, pārbaudīti un marķēti, nodrošinot izsekojamību.

  Rudolf Groissmayr ir pārliecināts, ka gultņu atjaunošana sniedz ievērojamas priekšrocības. “Mūsu pieredze ir apliecinājusi, ka, atjaunojot gultņus, papīra ražošanas rūpnīcām ir iespējams samazināt ikgadējās gultņu nomaiņas izmaksas. Tās ir atkarīgas no uzņēmējdarbības modeļa, bet parasti atbilst diapazonam no desmit līdz divpadsmit procentiem. Vienlīdz svarīgi ir arī samērā īsie izpildes termiņi, kas nozīmē, ka, iepriekš rūpīgi izplānojot, gultņu atjaunošanu iespējams veikt paredzamajos ražošanas līnijas darbības pārtraukumos, samazinot produktivitātes zudumus. Visbeidzot, enerģijas ietaupījumi padara gultņu atjaunošanu par pievilcīgu alternatīvu arī vides apsvērumu kontekstā.”

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  Lai iegūtu papildinformāciju, izmantojiet tālāk norādīto kontaktinformāciju.
  Sabiedrisko attiecību daļa: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  Uzņēmums SKF ir pasaulē vadošais gultņu, blīvslēgu, elektromehānisko pārvadu, eļļošanas sistēmu piegādātājs un inženiertehnisko konsultāciju un apmācību pakalpojumu (tostarp tehniskā atbalsta, apkopes un drošuma pakalpojumu) sniedzējs. SKF ir pārstāvēts vairāk nekā 130 valstīs, un tam ir aptuveni 17 000 izplatītāju visā pasaulē. 2015. gadā apgrozījums bija 75 997 miljoni Zviedrijas kronu un uzņēmumā strādāja 46 635 darbinieki. www.skf.com

  ® SKF ir SKF Group reģistrēta preču zīme.

 • Attēls

Lejupielādēt preses komplektu

Preses komplekts (19.5 MB)

SKF logo