Помош за пристапност

Порталот skf.com ги поддржува следниве прелистувачи:
  • Internet Explorer: 6.0 и понови верзии
  • Firefox 2.0 и понови верзии
Порталот ги поддржува и прелистувачите Opera, Safari и Chrome. Тоа значи дека иако поголемиот дел од веб-локацијата ќе се прикажува точно во овие прелистувачи, повремено може да се јават одредени проблеми. Препорачуваме да ги користите следниве верзии:
  • Safari: 3 (подверзија 525.xxx) и понови верзии
  • Opera: 9.5 и понови верзии
  • Chrome: 1.0 и понови верзии
Ако и понатаму имате прашања во врска со веб-локацијата skf.com, контактирајте со internetsupport@skf.com.

Ако треба да извршите надградба на прелистувачот, искористете некој од линковите дадени подолу:
Internet Explorer
Firefox
SKF logo