Информации за колачиња

Колачиња
Веб-локациите на SKF користат колачиња. Колаче е елемент составен од податоци кои една веб-локација може да ги испраќа до вашиот прелистувач, којшто потоа може да ги складира во компјутерот. SKF користи колачиња за да ги координира информациите на нашите веб-локации колку што е можно поблиску до вашите претпочитувања како посетител (како што се земјата и јазикот). Освен тоа, колачињата помагаат да се приспособат информациите што веб-локацијата ќе ви ги обезбеди при повторната посета. Доколку сте регистрирани на оваа веб-локација, ставките како на пр. корисничко име може да се складираат преку колаче.

Колачиња на SKF
На веб-локациите на SKF се користат и привремени и трајни колачиња. Привремени колачиња се колачињата што се чуваат во меморијата само додека трае сесијата на корисникот на веб-локацијата. Овие колачиња не се складираат трајно во системот на крајниот корисник.

Со трајните колачиња, нашата веб-локација може да ве препознае секогаш кога ја посетувате повторно, за да може да се препознаат поставките што сте ги поставиле за време на претходните посети и да не мора да ги поставувате повторно при секоја наредна посета. Трајните колачиња се складираат трајно во системот на клиентот (на тврдиот диск или друго место), а животниот век на овие колачиња може да трае од неколку секунди до неколку години. Примери за тоа во кои случаи веб-локациите на SKF користат трајни колачиња се запомнувањето на изборот на земја/јазик; помош во собирањето статистички податоци; и за запомнување дали корисникот веќе одговорил на некоја интернет-анкета.

Опции
Ако не сакате да прифаќате колачиња од веб-локацијата на SKF, можете: да ја напуштите оваа веб-локација или да го конфигурирате прелистувачот или да ве известува кога примате колаче (давајќи ви можност да одлучите дали да го прифатите) или да ги блокирате сите или одредени категории колачиња. Прелистувачот може да брише и колачиња што биле складирани претходно. Повеќе информации околу поставките за ракување со колачињата побарајте во делот за помош во прелистувачот. Дури и ако сте ја исклучиле поставката во прелистувачот којашто дозволува употреба на колачиња, сепак можете да ги посетите повеќето делови достапни на веб-локациите на SKF.

SKF logo