Општи услови

Општи услови за продажба

Групацијата SKF ги применува Општите услови за продажба кои имаат за цел да ги поедностават преговорите и да го рационализираат управувањето со договорите и договорните односи.

За секоја земја во Групацијата SKF е достапна конкретна верзија применлива за таа земја.

За меѓународна трговија во Европа, Групацијата SKF препорачува да се применуваат Општите услови за набавка на Orgalime (S2012) и за набавка и изградба (SE01). Повеќе информации: www.orgalime.org.

General Conditions for Technical Assistance and Advice

Any technical assistance or advice provided by the SKF Group, either written or oral, are subject to SKF's General Conditions for Technical Assistance and Advice which can be viewed by clicking the link below.
SKF logo