Како да ја зголемам големината на фонтот на веб-локацијата?

За да ја зголемите големината, само притиснете ги копчињата Control и Alt, а потоа копчето „+“. Така ќе се зголеми големината на целиот преглед и текстот.

За да ја намалите големината, притиснете ги копчињата Control и Alt, а потоа копчето „-“.
SKF logo