Каде можам да најдам детални информации за производите?

Посетете го делот Производи (кликнете на картичката ПРОИЗВОДИ во горниот дел на оваа страница) и изберете го бараниот тип производ од левата навигациска лента. Информации за соодветниот производ се достапни во страниците дадени подолу.

Голем број производи на SKF се веќе достапни во нашата дигитална верзија Interactive Engineering Catalogues или IEC (видете ги линковите подолу). Работиме на создавање интернет-верзии од другите наши производи што моментално се нудат во .pdf-формат.

Каталозите на интернет моментално опфаќаат:
Лежишта, единици и куќишта
Заптивки
Спојки
SKF logo