Политика на приватност

Пред да ја користите оваа веб-локација, внимателно прочитајте ја оваа Политика на приватност.

SKF многу сериозно ја сфаќа приватноста на корисниците на веб-локацијата, како и безбедноста на вашите лични информации. Доколку вашите лични информации се предмет на обработка на SKF, целта на SKF е во секое време да бидете сигурни дека вашата приватност се почитува и дека се преземаат потребните мерки за заштита на вашите лични информации.

Целта на оваа политика е да се претстават начелата според кои се води SKF при употребата на личните информации кои ги добива за вас. Со самиот пристап на веб-локацијата се согласувате со следниве услови. Ако не се согласувате со условите, не смеете да ја користите веб-локацијата.

SKF ќе се придржува кон националните закони за заштита на податоци кои ги регулираат собирањето и употребата на лични информации, како што е шведскиот Закон за заштита на податоци (на шведски Personuppgiftslagen 1998:204), а кои ќе важат за активностите на SKF. Според националниот Закон за заштита на податоци, имате право на пристап до вашите лични информации и нивна исправка. SKF ќе ги почитува таквите права колку што е можно во согласност со законските обврски на SKF.

SKF собира лични информации како што се име, презиме, e-mail адреса и земја на престој и други информации кои корисниците на веб-локацијата ги поднесуваат доброволно. Личните информации кои ги обезбедувате ќе се обработуваат со цел да ви се пружат информациите и услугите што ги барате, како и во рекламни и продажни цели и за развој на производи. SKF може да им обезбедува лични информации на трети страни кои се наоѓаат во и надвор од Европската унија, на пр. дистрибутер на нашите производи со цел да се обработат вашите нарачки и да се исполнат вашите барања.

SKF не презема никаква одговорност за практиките на приватност или содржините на надворешни веб-локации до кои водат линкови од оваа веб-локација.

SKF може во секое време да ги менува условите на оваа Политика на приватност преку нејзино ажурирање.

Ако имате какви било прашања во врска со обработката на вашите лични информации од страна на SKF, слободно контактирајте со нас.

SKF Group Headquarters
SE-415 15 Göteborg
Sweden
Телефон: +46 31 337 10 00
Факс: +46 31 337 17 22

E-mail: skfweb@skf.com
SKF logo