РСС-претплати

РСС е скратеница за „Really Simple Syndication“ (Многу едноставна синдикација). Тоа е начин за лесна дистрибуција на список со наслови, известувања за новости, а понекогаш и содржини до голем број луѓе. Го користат компјутерски програми кои ги организираат тие наслови и известувања за да овозможат лесно читање.

Проверувањето на веб-локациите може да одзема многу време и да биде здодевно

Многу луѓе се заинтересирани за различни веб-локации чијашто содржина – како што се вести и настани – се менува според непредвидлив распоред. Повторното проверување на секоја веб-локација за да видите дали има нови содржини може да одзема многу време.

Како да се регистрирате за РСС-претплати

Имате многубројни можности да се регистрирате за РСС-претплати на оваа веб-локација, во десната колона.
SKF logo