Сопственик на веб-локацијата

Оваа веб-локација ја поседува и објавува:

SKF Group Headquarters
SE-415 15 Göteborg
Sweden
Телефон: +46 31 337 10 00
Факс: +46 31 337 17 22

E-mail: skfweb@skf.com
SKF logo