Земјоделство

Потребите на денешното земјоделство растат

Големината, локацијата, надморската височина, климата, структурата на почвата и замената на земјоделските култури ја прават секоја фарма уникатна. Меѓутоа, опремата на сите фарми е изложена на голем број исти услови и предизвици. Кал, прашина и смет. Екстремна топлина и студ. Дожд и истечни води. Корозивни хемикалии. Долги периоди на неактивност, а потоа интензивни периоди на работа. Сè повисоките трошоци за гориво и новите еколошки прописи уште повеќе ги усложнуваат работите.
Претставете им ја програмата за земјоделски решенија SKF Agri Solutions
SKF ги разбира потребите на денешните земјоделци. Чекоревме со нив по нивните полиња, дискутирајќи за нивните грижи и предизвиците со кои се соочуваат. Соработувавме со производителите на оригинална опрема за да развиеме решенија за проблеми од вистинскиот свет, а потоа ги тестиравме во нашите лаборатории и на фармите.

Резултатот? SKF Agri Solutions – асортиман од производи и услуги развиени да им помогнат на производителите на оригинална опрема и на земјоделците да ги задоволат сè поголемите потреби на оваа променлива индустрија. SKF Agri Solutions нуди неколку предности без разлика за каков производ станува збор - од комплексни комбајни до специјализирани приклучни машини.
Придобивки за производителите на оригинална опрема
 • Интегрирани, претходно склопени решенија
 • Поробусна конструкција
 • Намалено време до излегување на пазарот
 • Поедноставено склопување
 • Разнообразна понуда на производи
 • Намалени трошоци во гарантен период
Придобивки за крајните корисници
 • Пониски трошоци по хектар
 • Намалени трошоци за одржување
 • Подолг работен век на опремата
 • Намалена потрошувачка на гориво и маст
 • Поголема автоматизација и прецизност
 • Машини со поголем работен капацитет
 • Подобрени безбедност и удобност

Секоја апликација има свои барања

За да најдете информации околу решенијата за вашите конкретни апликации, кликнете овде. Имајте предвид дека овие информации во моментов се достапни само на англиски јазик.
SKF logo