Храна и пијалаци

Тешки работни услови и строги регулативи

Јаболка
Екстремни температури и влажна околина подложна на загадување. Често миење што ја влошува состојбата на опремата и предизвикува истекување на средствата за подмачкување. Повторливи задачи и опасни работни околини.

Кога станува збор за процесната индустрија, овие работни услови можат да имаат големо негативно влијание врз времето на функционалност на машините и врз продуктивноста на фабриката. Справувањето со овие услови, истовремено придржувајќи се кон здравствените, безбедносните и еколошките прописи го отежнува зачувувањето на конкурентната позиција. 

SKF може да помогне

Комбинирајќи ја својата експертиза за лежишта, заптивки, подмачкување, мехатроника и услуги со повеќе децениското применето искуство во прехранбената и индустријата за пијалаци, SKF обезбедува широк опсег решенија за оптимизација и управување со одржувањето. Од подготовка, греење и ладење до пост-производствено пакување, решенијата на SKF можат да им помогнат на фабриките:
  • Да ја зголемат продуктивноста и профитабилноста
  • Да го намалат влијанието врз животната средина 
  • Да ја намалат потрошувачката на енергија и трошоците за енергија
  • Да го намалат времето на непланирани застои
  • Да ги зголемат сервисните интервалите на опремата
  • Да ги намалат безбедносните ризици за работниците

Брошура за можности во прехранбената индустрија

Секоја апликација има свои барања

За да најдете информации околу решенијата за вашите конкретни апликации, кликнете овде. Имајте предвид дека овие информации во моментов се достапни само на англиски јазик.
SKF logo