Индустриски вентилатори

Предизвици на циркулирањето

Лежиштата во индустриските вентилатори работат во услови на високи брзини и релативно мали радијални оптоварувања. Тие можат да работат и во услови на екстремно високи или ниски температури, како и на непристапни локации. Протокот на воздух доста често се користи за пренесување материјал. Со тек на време, на перките се собираат материјали, создавајќи дебаланс и на крај придонесувајќи за намален работен век и зголемено време на нефункционалност на вентилаторот.


SKF може да помогне

За овие работни предизвици се потребни високи перформанси на решенијата со лежишта за вентилатори. SKF може да се справи со овие предизвици. Врз основа на опширно искуство од прва рака, SKF разви повеќе решенија за индустриски вентилатори и за системи за греење, ладење и климатизација. Овие решенија придонесуваат за подобрување на економичноста и за работа без проблеми.

Секоја апликација има свои барања

За да најдете информации околу решенијата за вашите конкретни апликации, кликнете овде. Имајте предвид дека овие информации во моментов се достапни само на англиски јазик.
SKF logo