Медицинска и здравствена нега

Сè поголеми предизвици на пазарот

Сè постара и подебела популација. Зголемување на трошоците и опаѓање на расходите за здравствена заштита. Превенција наместо откривање на болестите. Болници што се обединуваат во големи мрежи.

Со оглед на овие предизвици, новата опрема треба да овозможи побрзо, побезбедно и постабилно лекување и дијагностика, со подобрена удобност на пациентите и вработените. За да ги воведат на пазарот, на производителите на оригинална опрема им требаат добавувачи кои можат да испорачаат компоненти и инженерска експертиза со највисок квалитет.

Секоја апликација има свои барања

За да најдете информации околу решенијата за вашите конкретни апликации, кликнете овде. Имајте предвид дека овие информации во моментов се достапни само на англиски јазик.
SKF logo