Рударство, обработка на руди и цемент

Тешки работни и пазарни услови

Големи оптоварувања. Абразивна прашина и нечистотија. Екстремни температури и друго. Овие услови го отежнуваат, па дури и го прават опасно одржувањето на машините во рудниците и цементарниците. Постојано е присутен ризикот од повреди на работниците и непланиран застој.

Покрај тоа, високите трошоци и строгите прописи бараат намалувања на потрошувачката на енергија, дури и кога глобалната побарувачка за метални руди, цемент и јаглен се зголемува.
SKF може да помогне
Нашите напредни производи и услуги во рамки на Управувањето со животен циклус на SKF – се нашиот докажан пристап за намалување на вкупниот трошок за сопствеништво на машините во секоја фаза, од спецификација и дизајн до работа и одржување. Во дејностите како што се рударството и обработката на руди, решенијата на SKF можат:
  • Да ја зголемат продуктивноста и профитабилноста
  • Да ја подобрат безбедноста на работниците
  • Да го намалат влијанието врз животната средина
  • Да ја намалат потрошувачката на енергија
  • Да го намалат времето на непланирани застои

Секоја апликација има свои барања

За да најдете информации околу решенијата за вашите конкретни апликации, кликнете овде. Имајте предвид дека овие информации во моментов се достапни само на англиски јазик.
SKF logo