Центар за знаење

Богат ресурс за оптимизирани перформанси и надежност на машините

Центарот за знаење, претходно познат како SKF @ptitude Exchange, сега има проширен делокруг, соединувајќи голем број ресурси за поддршка на целите на нашите клиенти - производителите на оригинална опрема и крајните корисници. Ако работите со ротациона опрема, веројатно овде ќе најдете корисни информации.

Во текот на минатиот век, SKF разви уникатно разбирање за меѓусебната поврзаност на машинските компоненти и индустриските процеси. Ова знаење се споделува за да им се помогне на клиентите да ги остварат нивните цели – без разлика дали сакаат да постигнат поголема профитабилност, продуктивност и/или одржливост. Тоа е она што SKF го нарекува моќ на инженерското знаење.

Линковите подолу ќе ве одведат до информативни материјали, успешни примери од индустријата, интерактивни веб-апликации, обуки и други корисни алатки. Освен до Библиотеката со содржини, линковите ќе ве водат и до страници што се достапни единствено на англиски јазик.

SKF logo