Offshore Technology Conference

May 06 - 09, 2013

Локација: Хјустон, Тексас, САД
Место: Reliant Center
Штанд: 2601, хала C

Конференцијата Offshore Technology Conference (OTC) воспоставена во 1969 година е главниот светски настан за развој на морски ресурси наменети за дупчење, истражување, производство и заштита на животната средина.
Веб-локација: www.otcnet.org/2013

SKF logo