CSP Today - 7th Concentrated Solar Thermal Power Conference & Expo

June 26 - 27, 2013

Место: Mandalay Bay Hotel & Casino
Секоја година, на конференцијата CSP Today во САД неколку одбрани и истакнати компании имаат можност да дискутираат и да ги претстават нивните најнови производи, решенија и услуги на целна публика составена од носители на одлуки на високо ниво, конкретно вклучени во развојот на проекти и технологија за Концентрирана сончева топлинска енергија (CSP).

www.csptoday.com/usa/

SKF logo