All-Energy

May 22 - 23, 2013

Локација: Абердин, Обединето Кралство
Место: Aberdeen Exhibition and Conference Centre
Штанд: G70

All Energy е најголемиот настан за обновливи ресурси што се одржува во Обединетото Кралство, посветен на сите видови чиста и обновлива енергија - ветерна (копнена и морска), бранови, морска енергија, хидроенергија, водород и горивни ќелии, сончева и биоенергија (биомаса, биогориво и биогас). Настанот го посетуваат компании заинтересирани и за купување и за продажба.

www.all-energy.co.uk/en/

SKF logo