Sustainability Live - изложба и конференција

April 16 - 18, 2013

Локација: Бирмингем, Обединето Кралство
Место: NEC Birmingham
Штанд: Штанд F10, хала 18

Sustainability Live 2013 е водечки настан за одржливо деловно управување, обезбедувајќи го најсеопфатното претставување на најдобрите практики од енергетскиот сектор и од секторите за водоснабдување и енергија од отпад.

NEMEX Energy Live - настанот за Извонредност во новото управување со енергија, нуди нови решенија, нови начини на размислување и нови дејности во осовременувањето на управувањето со енергија, обновливите извори и изградбата.

IWEX Water Live - клучниот форум за индустријата за водоснабдување, за справување со проблемите и искористување на можностите за подобро управување со скапоцените ресурси во насока на одржливост во иднина.

EfW Energy from Waste Live - ги нуди најдобрите практики и водечки решенија од овој динамичен сектор што брзо се шири, фокусирајќи се на подобрена повторна употреба на општинскиот, индустрискиот и земјоделскиот отпад за производство на обновлива енергија.

SKF logo