Списание Evolution


Evolution е списание за бизнис и технологија што SKF го издава од 1994 година. Има околу 500 000 читатели во 80 земји.

Печатената верзија се објавува четири пати годишно во 12 изданија – американски и британски англиски, кинески, чешки, француски, германски, унгарски, италијански, полски, руски, шпански и шведски јазик.

Интернет-верзијата на Evolution се објавува во осум изданија – американски и британски англиски, француски, германски, италијански, руски, шпански и шведски јазик.

За читање на преносни уреди, достапна е верзија на Evolution за iPad на британски англиски јазик, што може да се преземе бесплатно од App Store.
SKF logo