Соопштение за промена на вкупниот број гласови во AB SKF

2013 јуни 28, 10:00 CEST

Гетеборг 28 Јуни 2013: Поради конверзии на акции од серија A кон серија Б во согласност со Статутот на компанијата, AB SKF го потврдува следново. На 28 Јуни капиталот на акции на компанијата изнесува 1 138 377 670 SEK и вкупниот број акции изнесува 39.970 300 акции од серија А и 415.380 768 акции од серија Б. Бројот на гласови во компанијата изнесува 81.508 377. AB SKF нема свои сопствени акции.

Aktiebolaget SKF
(publ)Согласно Законот за пазари на хартии од вредност и/или Законот за тргување со финансиски инструменти, AB SKF е должен да ги објави информациите наведени овде. Информацијата беше испратена за објавување во 10:00 на 28 Јуни 2013.За повеќе информации, контактирајте со:
Телефон за медиуми: +46 31 337 2400
Односи со новинари: Ребека Јанзон, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Односи со инвеститори: Марита Бјорк, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF е водечки глобален добавувач на лежишта, заптивки, мехатроника, системи за подмачкување и услуги во кои спаѓаат техничка поддршка, услуги за одржување и надежност, инженерско советување и обуки. SKF има свои претставништва во повеќе од 130 земји и околу 15.000 продажни места низ светот. Годишните приходи од продажбата во 2012 година изнесуваа 64.575 милиони шведски круни, а бројот на вработени изнесуваше 46.775. www.skf.com 

® SKF е регистриран заштитен знак на SKF Group.
™ BeyondZero е заштитен знак на SKF Group.

Преземете го промотивниот материјал за медиуми

SKF logo