Соопштение за промена на вкупниот број гласови во AB SKF

2013 август 30, 10:00 CEST

Гетеборг, 30-ти август 2013 г.: Поради конверзии на акции од серија A кон серија Б во согласност со Статутот на компанијата, AB SKF го потврдува следново. Од 30-ти август, акционерскиот капитал на компанијата изнесува 1 138 377 670 шведски круни, а вкупниот број на акции изнесува 39 185 300 акции од серија A и 416 165 768 акции од серија Б. Бројот на гласови во компанијата изнесува 80 801 877. AB SKF не поседува сопствени акции.

Aktiebolaget SKF
(publ)


Согласно Законот за пазари на хартии од вредност и/или Законот за тргување со финансиски инструменти, AB SKF е должна да ги објави информациите наведени овде. Информациите беа поднесени за објавување во 10 часот на 30-ти август 2013 г.


За повеќе информации, контактирајте со:
Телефон за медиуми: +46 31 337 2400
Односи со новинари: Ребека Џензон, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Односи со инвеститори: Марита Бјорк, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF е водечки глобален добавувач на лежишта, заптивки, мехатроника, системи за подмачкување и услуги како што се техничка поддршка, услуги за одржување и надежност, совети за инженеринг и обука. SKF има свои застапништва во повеќе од 130 земји и околу 15.000 продажни места низ светот. Годишните приходи од продажбата во 2012 година изнесуваа 64.575 милиони шведски круни, а бројот на вработени изнесуваше 46.775. www.skf.com 

® SKF е регистриран заштитен знак на SKF Group.
™ BeyondZero е заштитен знак на SKF Group.


SKF logo