Годишен извештај на SKF за 2013 година

2014 јануари 28, 13:00 CET

Том Џонстон, претседател и главен извршен директор:
„Во последното тромесечје SKF го заврши преземањето на Kaydon што ни овозможува да им обезбедиме подобра поддршка на нашите клиенти со покомплетна понуда. Нивната продажба и нивниот оперативен профит се развиваа според планираното, а интеграцијата во Групацијата се одвива одлично.
Оперативниот готовински промет на Групацијата беше добар, а вкупната продажба се развиваше според очекувањата и растеше брзо во споредба со слабото четврто тромесечје во 2012 година. Разнообразноста на продажбата беше понеповолна од очекуваното поради поголемата продажба во областите за моторни возила и за производители на оригинална опрема за индустријата. Продолживме да преземаме мерки за поддршка на нашиот профитабилен раст. Добивме повеќе нови и важни нарачки во сите три деловни области. Отворивме 4 нови SKF Фабрики за решенија во последното тромесечје и сега имаме 27 Фабрики за решенија ширум светот. Во текот на годината ги зголемивме инвестициите за истражување и развој, а бројот на патенти се зголеми за над 10 %. Го најавивме и формирањето на 2 нови Глобални технички центри во Европа со кои уште повеќе ќе се зајакнат нашите активности за истражување и развој.
Во четвртото тромесечје, средствата одвоени за очекуваната казна од Европската комисија имаа големо влијание врз профитот, а еднократните трошоци првенствено беа поврзани со преземањето и преструктуирањето на Kaydon. Неповолната разнообразност на продажбата и чекорите што ги презедовме за намалување на резервите исто така влијаеја врз профитот.
Во иднина очекуваме поголема побарувачка во споредба со првото и четвртото тромесечје од минатата година“.Клучни цифри
(Kaydon Corporation е вклучена од 16 октомври 2013 година)

 

Четврто тромесечје од 2013 година

Четврто тромесечје од 2012 година

Цела 2013 година

Цела 2012 година

Нето продажба, во милиони шведски круни

16.430

14.984

63.597

64.575

Оперативна загуба/профит, во милиони шведски круни

-1.547

1.221

3.693

7.314

Оперативен профит без еднократни трошоци, во милиони шведски круни

1.803

1.521

7.568

7.754

Оперативна маржа, %

-9,4

8,1

5,8

11,3

Оперативна маржа без еднократни трошоци, %

11,0

10,2

11,9

12,0

Загуба/профит пред оданочување, во милиони шведски круни

-1.760

969

2.821

6.408

Нето загуба/профит, во милиони шведски круни

-2.043

995

1.044

4.816

Основна заработка по акција, во шведски круни

-4,57

2,12

2,00

10,23Оперативната загуба/профит за четвртото тромесечје вклучува еднократни трошоци од 3.350 милиони шведски круни (300), од кои 3.000 милиони шведски круни се однесуваат на можниот износ на казната во врска со тековната истрага на Европската комисија, 260 милиони шведски круни се однесуваат на преземањето на Kaydon, а 90 милиони шведски круни (300) се однесуваат на други еднократни трошоци. Резултатите за целата година вклучуваат еднократни трошоци од 3.875 милиони шведски круни (440).

Промена на нето-продажбата од година во година, во шведски круни,

благодарение на:

Обем на продажба

Цена/
разнообразност на продажба

Структура

Влијание на
валута

Вкупно

Четврто тромесечје од 2013 година

 7,1%

-0,2 %

4,8%

-2,1%

9,6%

Цела 2013 година

-0,7%

0,0 %

2,5%

-3,3%

-1,5%Во четвртото тромесечје, продажбата во локални валути и исклучувачка структура се зголеми за 3,4 % во Европа, за 3,8 % во Северна Америка, за 10,5 % во Латинска Америка, за 14,7 % во Азија и за 15,8 % во Блискиот Исток и Африка.
Во четвртото тромесечје, производството беше поголемо во споредба со минатата година.
Продажбата за целата година во локални валути и исклучувачка структура се намали за 2,7 % во Европа и за 2,5 % во Северна Америка. Продажбата се зголеми за 1,6 % во Азија, за 10,3 % во Латинска Америка и за 3,3 % во Блискиот Исток и Африка.
Производството низ целата година остана релативно непроменето во споредба со минатата година.

Предлог за дивиденда
Одборот реши да предложи дивиденда од 5,50 шведски круни по акција на Генералното годишно собрание.


Очекувања за првото тромесечје од 2014 година

Побарувачката во споредба со првото тромесечје од 2013 година

Побарувачката за производите и услугите на SKF се очекува да биде нешто повисока за Групацијата во Европа и во Северна Америка. Се очекува да биде нешто пониска во Латинска Америка, а повисока во Азиско-Тихоокеанскиот регион. Побарувачката се очекува да остане релативно непроменета за сегментот Стратешки индустрии, а се очекува да биде нешто повисока за сегментот Регионална продажба и сервисирање, како и за сегментот Моторни возила.

Побарувачката во споредба со четвртото тромесечје од 2013 година

Побарувачката за производите и услугите на SKF се очекува да биде нешто повисока за Групацијата во Европа и во Северна Америка. Се очекува да остане релативно непроменета во Азиско-Тихоокеанскиот регион и да биде нешто пониска во Латинска Америка. Побарувачката се очекува да биде нешто повисока за сегментот Регионална продажба и сервисирање, како и за сегментот Моторни возила, а се очекува да остане релативно непроменета за сегментот Стратешки индустрии.

Производство
Производството се очекува да се зголемува од година во година и да биде нешто поголемо во споредба со четвртото тромесечје.

Гетеборг, 28 јануари 2014 година

Aktiebolaget SKF
(публикација)


На 28 јануари, во 14.00 ч. по средноевропско време, 13.00 ч. (Обединето Кралство), 08.00 ч. (САД) ќе се одржи телеконференција:
Шведска: +46 (0)8 506 307 79
Обединето Кралство: +44 (0)844 571 8957
САД: +1 866 682 8490

Сите информации околу резултатите на SKF за целата 2013 година се достапни на
веб-локацијата IR.

investors.skf.com/quarterlyreporting


За повеќе информации, контактирајте со:

Односи со новинари: Ингалил Остман, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Односи со инвеститори: Марита Бјорк, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


Согласно Законот за пазари на хартии од вредност и/или Законот за тргување со финансиски инструменти, AB SKF е должна да ги објави информациите наведени овде. Информациите беа поднесени за објавување околу 13.00 часот на 28 јануари, 2014 година.


SKF е водечки глобален добавувач на лежишта, заптивки, мехатроника, системи за подмачкување и услуги во кои спаѓаат техничка поддршка, услуги за одржување и надежност, инженерско советување и обуки. SKF има свои претставништва во повеќе од 130 земји и околу 15.000 продажни места во светот. Годишниот приход од продажбата во 2013 година изнесуваше 63.597 милиони шведски круни, а бројот на вработените изнесуваше 48.401. www.skf.com

® SKF е регистриран заштитен знак на SKF Group.
™ BeyondZero е заштитен знак на SKF Group.


Преземете го промотивниот материјал за медиуми

Промотивен материјал за медиуми (247 KB)

SKF logo