Годишен извештај на SKF за 2013 година – Финансиски, еколошки и општествени резултати

2014 март 05, 13:00 CET

Гетеборг, 5 март 2014 година:

Годишниот извештај на SKF за 2013 година – Финансиски, еколошки и општествени резултати сега е достапен на www.skf.com.

Овој извештај нуди целосно интегриран формат за финансиските, еколошките и општествените резултати на Групацијата SKF. Печатената верзија ќе биде достапна од 17 март.


Aktiebolaget SKF
(публ.)


За повеќе информации, контактирајте со:
Телефон за медиуми: +46 31 337 2400
Односи со новинари: Ребека Јанзон, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Односи со инвеститори: Марита Бјорк, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF е водечки глобален добавувач на лежишта, заптивки, мехатроника, системи за подмачкување и услуги во кои спаѓаат техничка поддршка, услуги за одржување и надежност, инженерско советување и обуки. SKF има свои претставништва во повеќе од 130 земји и околу 15.000 продажни места во светот. Годишниот приход од продажбата во 2013 година изнесуваше 63.597 милиони шведски круни, а бројот на вработените изнесуваше 48.401. www.skf.com

® SKF е регистриран заштитен знак на SKF Group.

SKF logo