SKF ги разјаснува коментарите од презентацијата одржана на 21 март 2014 година

2014 март 24, 13:20 CET

Гетеборг, 24 март, 2014 година: По нашата презентација во Bank of America Merrill Lynch, Global Industrial и EU Autos Conference 2014 на 21 март, SKF сака да даде неколку објаснувања.

Подолу е дадено резиме од тоа како SKF гледа на развојот на неговите различни индустрии и како тоа може да влијае врз побарувачката за производите и услугите на SKF во првото тромесечје од 2014 година.

Согласно очекувањата, вкупната побарувачка е нешто повисока од година во година, но последователно, веројатно ќе биде поблиску до релативно непроменета.

Последователно, од гледна точка на индустријата, сегментите за камиони и енергија имаат малку подобри резултати од очекуваното. Резултатите на сегментот за општа индустрија имаат тенденција да останат релативно непроменети. Индустриската дистрибуција изгледа релативно непроменета поради ограничениот ефект на претходно купување што беше истакнат како можен ризик при одредувањето на очекувањата. Побарувачката во сите други индустрии се чини дека се одвива според очекуваното. Овој последователен развој има одредено негативно влијание врз разнообразноста на продажбата.

Ситуацијата во Латинска Америка влијае негативно врз одразувањето на валутата врз профитот пред оданочување.

Производството беше малку приспособено според советувањето и е нешто повисоко последователно и повисоко од година во година.

Aktiebolaget SKF
(публ.)


За повеќе информации, контактирајте со:
Телефон за медиуми: +46 31 337 2400
Односи со новинари: Ребека Јанзон, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Односи со инвеститори: Марита Бјорк, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF е водечки глобален добавувач на лежишта, заптивки, мехатроника, системи за подмачкување и услуги како што се техничка поддршка, одржување и обезбедување надежност, инженерско советување и обуки. SKF има свои претставништва во повеќе од 130 земји и околу 15.000 продажни места во светот. Годишниот приход од продажбата во 2013 година изнесуваше 63.597 милиони шведски круни, а бројот на вработени изнесуваше 48.401. www.skf.com 

® SKF е регистриран заштитен знак на SKF Group.

SKF logo