Пронајдете дистрибутер на список

Продавница на дистрибутер на SKF

Пополнете ги празните полиња подолу за да добиете список со SKF дистрибутери во вашата област.

 1. Додадете го вашиот град, регион и /или поштенски број
 2. Може да ги прочистите резултатите со одбирање од паѓачкото мени под категориите Производи и Дистрибутери.

Доколку сакате да пребарувате на карта, одете на Пронајдете дистрибутер

Дистрибутер на SKF

Категорија на производи
Категорија на дистрибутери
Резултатите ќе се прикажат подолу

  Прикажувам 1 - 5 од 6

 • Категорија на производи:

  Резервни делови за моторни возила

  Категорија на дистрибутери:

  Дистрибутер на автомобилски делови на SKF

  Адреса:

  ul. 34 br. 6
  1000 Skopje

  41,993261,21,439503
  Телефон:

  02/3289-667

  Факс:

  02/3289-666

  Информации за контакт со дистрибутерот

  Goran Pejdanovski

 • Категорија на производи:

  Лежишта, единици и куќишта
  Следење состојба
  Линеарно движење
  Производи за одржување (вкл. средства за подмачкување)
  Преносници на снага
  Заптивки

  Категорија на дистрибутери:

  Овластен дистрибутер на SKF

  Адреса:

  ul. Pero Nakov bb
  Kompleks MZT
  1000 Skopje

  41,993192,21,484323
  Телефон:

  02/3061-200

  Факс:

  02/3061-200

  Информации за контакт со дистрибутерот

  Nikola Ackovski

 • Категорија на производи:

  Лежишта, единици и куќишта
  Следење состојба
  Линеарно движење
  Производи за одржување (вкл. средства за подмачкување)
  Преносници на снага
  Заптивки

  Категорија на дистрибутери:

  Овластен дистрибутер на SKF

  Адреса:

  ul. Lenin 98
  7500 Prilep

  41,345876,21,546273
  Телефон:

  048/413-308

  Факс:

  048/413-307

  Информации за контакт со дистрибутерот

  Branko Dimeski

 • Категорија на производи:

  Резервни делови за моторни возила

  Категорија на дистрибутери:

  Дистрибутер на автомобилски делови на SKF

  Адреса:

  ul. Dzon Kenedi 2/2
  1000 Skopje

  42,013871,21,442493
  Телефон:

  02/3095-005

  Факс:

  02/3095-305

  Информации за контакт со дистрибутерот

  Agim Gorcaj

 • Категорија на производи:

  Лежишта, единици и куќишта
  Следење состојба
  Линеарно движење
  Производи за одржување (вкл. средства за подмачкување)
  Преносници на снага
  Заптивки

  Категорија на дистрибутери:

  Овластен дистрибутер на SKF

  Адреса:

  ul. Industriska bb
  1440 Negotino

  41,487104,22,085088
  Телефон:

  043/361-119

  Факс:

  043/361-119

  Информации за контакт со дистрибутерот

  Dzoko Trajkov

SKF logo