Производи

СКФ има уникатно познавање на ротационата опрема и како се поврзани машинските делови и индустриските процеси. Нудиме голем број технологии и производи на производителите на оригинална опрема и резервни делови ширум светот, во секоја главна индустриска гранка и во секоја фаза од животниот циклус на средствата.

Product search

 • Според димензии
  Изберете поттип производ(и)
  Димензии

  ≤ d ≤
  d =
  ≤ B ≤
  B =
  ≤ D ≤
  D =
  Кога ќе кликнете Пребарај ќе се отворат резултатите од пребарувањето на веб-локацијата на SKF Group
 • Според број на дел
  Кога ќе кликнете Пребарај ќе се отворат резултатите од пребарувањето на веб-локацијата на SKF Group

Нови производи на SKF

SKF logo