Придушувач за коленесто вратило

Помогнете му на клиентот да избегне проблем: сменете го придушувачот за коленестото вратило навреме!

Прекумерните вибрации на моторот го оштетуваат моторот и го скратуваат неговиот работен век… а токму тука започнува работата на придушувачот за коленестото вратило! Неговата функција е да ги ублажи вибрациите од торзијата на коленестото вратило, филтрирајќи ги создадените ниско-фреквентни вибрации (особено кај дизелските мотори), овозможувајќи подолг работен век на системот со клинест ремен.
  • Заменете го придушувачот за коленестото вратило за да избегнете преран дефект на системот со клинест ремен или на системот со ребрест ремен.
  • Според спецификациите на оригиналната опрема, сите придушувачи за коленесто вратило на SKF имаат гумен слој за филтрирање на вибрациите на моторот.
  • Достапни се повеќе од 80 комплети.
SKF logo