Систем за помошен погон

Добро разладениот автомобил го земаме здраво за готово во летните денови – сè додека да престане да работи клима-уредот.

Клинестите ремени за помошен погон и соодветните компоненти им даваат погон на многу системи на возилото што се изложени на големи оптоварувања, како што се компресорот на клима-уредот или алтернаторот.

Компонентите мора да се вклопуваат совршено и да ги исполнуваат условите за оригинална опрема, за да може вашиот автомобил да работи правилно на долгорочен план. Со SKF може да бидете сигурни дека тие услови ќе бидат исполнети, бидејќи сите клинести ремени имаат иста должина како оригинално вградените ремени - до милиметар - а сите метални делови имаат ист квалитет како оригинално вградените делови.
SKF logo