Систем за ладење

Потребна е ефикасна водна пумпа за ладење на моторот и негово одржување во добра состојба.

Освен тоа што може да ве остави на пат, дефектот на водната пумпа би можел да биде катастрофален за моторот на вашиот автомобил, предизвикувајќи прегревање на моторот – што често резултира со скапи поправки. За да бидете спокојни, секогаш кога го сервисирате возилото побарајте од автомеханичарскиот сервис да ја провери водната пумпа и поврзаните компоненти.
SKF logo