Комплет со водна пумпа

Менувањето на водната пумпа при поправката на системот со ребрест или клинест ремен се смета за добра професионална пракса.

Ова ја објаснува силната фокусираност на SKF на водните пумпи.
Водните пумпи SKF AquaMax се произведени за да ги исполнат или надминат спецификациите за оригинална опрема и овозможуваат:
  • соодветна налегнување и лесно инсталирање
  • оптимална ефикасност на системот за ладење благодарение на напредните материјали и дизајн на компонентите
  • висока носивост и при аксијални и при радијални напрегања
  • намалени емисии на CO2 и намалена потрошувачка на гориво.

Придобивки од понудата на SKF:
  • достапни се повеќе од 545 комплети
  • Покриеност од 96 % на возниот парк во Европа
SKF logo