Мотор

Како инженерски партнер на производителите на автомобили низ светот, SKF ги разбира уникатните потреби на денешните возила кога станува збор за помошните системи и системите за регулирање на палењето. SKF останува предводник во иновациските дизајни кои ги користат производителите на автомобили, а денес поседува и голем број ексклузивни патенти.

Решенијата на SKF за системите за регулирање на палењето, како и помошните и системите за ладење, се присутни во голем број возила. Комплетите со резервни делови на SKF го опфаќаат речиси целиот возен парк, а во нив спаѓаат сите компоненти наменети за сè, од стандардни мотори до најнови мотори со помала зафатнина, но со високи перформанси.
SKF logo