Потпирање

Благодарение на долгогодишното искуство во обезбедување компоненти за системот за потпирање на производителите на оригинална опрема низ светот, SKF разви широк опсег од комплети со делови за системот за потпирање кои ги содржат сите потребни компоненти за целосна поправка.
SKF logo