Паста против корозија

Нагризувачката корозија предизвикана дури и од мали осцилации и вибрации, може да ги оштети лежиштата и да ја направи нивната демонтажа речиси невозможна. Пастата против корозија LGAF 3 го продолжува животот на лежиштето и ги намалува трошоците и времето за одржување.
SKF logo