Стеги за трансмисија

Немате соодветни алати?

VKN 400
VKN 401
Гумените манжетни на SKF сега полесно се монтираат и притегаат со помош на стегите на SKF.
  • VKN 400 за универзални стеги
  • VKN 401 за прстенести стеги
SKF logo