Алат за проширување

Немате соодветни алати?

Алатот VKN 402 е специјално дизајниран за соодветна монтажа на универзални гумени манжетни без потреба од отстранување на хомокинетичкиот зглоб од оската, заштедувајќи време и намалувајќи ги трошоците. Нашиот пневматски алат е маркиран со CE и може да се користи исклучен од пневматскиот довод на воздух при монтажата. Полесен е од конкурентските алати, а се користи за монтирање гумени манжетни со надворешен дијаметар на хомокинетичкиот зглоб до 115 мм.
SKF logo