Лежиште за тркало од прва генерација

Подмачкано и трајно затворено, лежиштето за тркало од првата генерација го намалува времето за монтажа и речиси ги елиминира проблемите што се предизвикуваат со несоодветно ракување со заптивките и со зазорот во лежиштата. Најчесто има заптивка на едната страна од лежишната единица, како и со вградено магнетизирано импулсно тркало за ABS.
SKF logo