Дел за автомеханичарски сервиси

Целта на SKF е да им ја понуди потребната техничка експертиза на европските независни механичари на пазарот за резервни делови (IAM) за вршење поправки на сите возила, вклучително и на најновите, со цел да им ги подобри продажбата и профитабилноста во иднина. На оваа страница ќе најдете голем број обуки на SKF, технички обуки и телефонска линија за техничка поддршка, како и персонализирана поддршка за автомеханичарските сервиси со оглед на драстичното зголемување на техничката комплексност на возилата, за коешто е потребна сè поголема техничка експертиза на автомеханичарите.
SKF logo