Видеа

SKF им нуди дополнителна поддршка на автомеханичарите, подготвувајќи образовни видеа и обезбедувајќи им упатства по принципот „чекор по чекор“ за вршење поправки на популарните или софистицираните модели на автомобили. Сите видеа се достапни на www.youtube.com/skfaftermarket
SKF logo