Алати за ременик за алтернатор

Иако квалитетот на производот е од суштинско значење, значително влијание врз работниот век на производот имаат и други фактори, на пр. методите и алатите за монтажа. Со вистинските алати, можете да ги добиете најдобрите перформанси од производите на SKF. Затоа, SKF нуди 2 комплети со алати (VKN 350 и VKN 351) за соодветна демонтажа и монтажа на ремениците за алтернатор. Овие комплети опфаќаат 100 % од ремениците за алтернатор достапни на пазарот.
SKF logo