Generelle vilkår

Generelle salgsvilkår

SKF-gruppen har utarbeidet et sett Generelle salgsvilkår som skal forenkle forhandlingsprosessen og effektivisere håndteringen av kontrakter og kontraktforhold.

Hvert land i SKF-gruppen har en egen gjeldende versjon av disse vilkårene.

For internasjonal handel innen Europa anbefaler SKF-gruppen at man anvender Orgalimes standardkontrakt for levering (S2012) og for levering og montering (SE01). Du finner mer informasjon på: www.orgalime.org.

Generelle vilkår for teknisk hjelp og rådgivning

Teknisk hjelp og rådgivning fra SKF-gruppen, både skriftlig og muntlig, er underlagt SKFs generelle vilkår for teknisk hjelp og rådgivning som kan leses ved å følge lenken nedenfor.
SKF logo