Avtalevilkår

Ved å besøke og bruke nettstedet til SKF-gruppen, dvs. AB SKF og/eller datterselskaper ("SKF"), aksepterer du følgende vilkår:

Garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning
Selv om SKF gjør sitt ytterste for å sikre at innholdet på nettstedet er nøyaktig, presenteres informasjonen SOM DEN ER ("AS IS"), og SKF FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER IMPLISERTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Du samtykker i at bruken av dette nettstedet skjer på egen risiko, at du påtar deg det fulle ansvaret for alle kostnader knyttet til bruken av nettstedet, og at SKF ikke kan holdes ansvarlig for direkte, tilfeldige, påfølgende eller indirekte skader som skyldes din tilgang til nettstedet eller bruk av informasjon eller programvare som er gjort tilgjengelig via nettstedet.


Garantier og fremstillinger av SKFs produkter og tjenester på dette nettstedet er underlagt vilkårene i avtalen som ble inngått i forbindelse med ditt kjøp eller din bruk av det aktuelle produktet eller tjenesten.


SKF kan ikke garantere at eksterne nettsteder som det refereres eller lenkes til på SKFs nettsted, inneholder korrekt og pålitelig informasjon, og SKF påtar seg heller intet ansvar for materiell som er utarbeidet eller publisert av tredjepart på slike nettsteder. SKF kan ikke garantere at dette nettstedet eller andre nettsteder det lenkes til, er fri for virus eller andre skadelige elementer.

Opphavsrett
Opphavsretten til dette nettstedet og informasjonen og programvaren som er gjort tilgjengelig via nettstedet, tilhører SKF og selskapets lisensgivere. Vi forbeholder oss alle rettigheter. Alt lisensbeskyttet materiell tilhører lisensgiveren, som har gitt SKF rett til å bruke materiellet. Informasjon og programvare som er gjort tilgjengelig via dette nettstedet, må ikke reproduseres, mangfoldiggjøres, kopieres, overføres, distribueres, lagres, endres, lastes ned eller på annen måte utnyttes kommersielt uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra SKF. Reproduksjon, lagring og nedlasting til personlig bruk er likevel tillatt uten skriftlig tillatelse fra SKF. Informasjon og programvare må under ingen omstendigheter gis videre til tredjepart.

Varemerker og patenter
Alle varemerker, merkenavn og firmalogoer som er gjengitt på dette nettstedet, tilhører SKF eller selskapets lisensgivere, og kan ikke benyttes uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra SKF. Alle lisensbeskyttede varemerker som er brukt på dette nettstedet, tilhører lisensgiveren, som har gitt SKF rett til å bruke varemerket. Tilgang til dette nettstedet gir ikke brukeren lisenser til patenter som er eid av eller lisensiert til SKF.

Endringer
SKF forbeholder seg retten til å foreta endringer eller supplere informasjonen på dette nettstedet når vi finner det for godt.

SKF logo